Nadácia ADELI

nadaciaLOGO_FINAL

 

Od budúceho roka začíname charitatívne aktivity realizovať pod hlavičkou Nadácie ADELI.

Za 6 rokov existencie občianskeho združenia Asociácia pomoci postihnutým ADELI (APPA) sa naša činnosť značne rozrástla a preto aktivity, ktoré doteraz realizovala APPA , začínajú prechádzať na Nadáciu ADELI. Spustili sme v testovacej prevádzke aj nadačnú stránku www.nadaciaadeli.sk

Otvárame nový klub – Klub Nadácie ADELI.

Klub APPA už v budúcom roku nebude existovať – nebude platiť ani jeho členská karta. Členom Klubu Nadácie ADELI sa záujemca stane po uhradení členského príspevku 10 Eur na kalendárny rok, ktorý sa bude platiť v januári. Všetci členovia APPA, ktorí nemajú uhradený členský príspevok, dostanú začiatkom roka informáciu, dokedy je potrebné ho uhradiť.

Prečo sa stať členom Klubu Nadácie?

Členom Klubu Nadácie chceme predovšetkým uľahčiť a urýchliť prístup k informáciám, ktoré pomáhajú pri získavaní finančnej pomoci . Čo získate, ak budete členom Klubu Nadácie ADELI?

  • Možnosť zverejnenia príbehu na stránke Nadácie a využívanie priamych platobných systémov pre darcov
  • Možnosť organizovania verejnej zbierky pod hlavičkou Nadácie
  • Možnosť zorganizovania benefičnej akcie pod hlavičkou Nadácie
  • Prístup k aktuálnemu stavu financií každého člena na účtoch Nadácie
  • Prístup do databázy 2% a čerpanie bonusu 2% z 2%
  • Automatické zasielanie upozornenia o nových projektoch

ZDIELAŤ: