Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o.

Advokátska kancelára JUDr. Jakub Mandelík, s.r.ro. sa špecializuje na právne poradenstvo najmä v oblasti odškodňovania úrazov utrpených pri dopravných nehodách, pracovných úrazoch a chorobách z povolania, ako aj pomoc poškodeným pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody vzniknutých v dôsledku ujmy na zdraví spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti – non lege artis.


 

 

ZDIELAŤ: