Prihlasovanie k účasti

Prihlášky zasielajte e-mailom, do textu prosíme uviesť:
Meno a priezvisko, titul, kontakt (e-mail, prípadne tel. č.)

Počet účastníkov kurzu je limitovaný, do kurzu budú zaradení skôr prihlásení, o zaradení do kurzu budete informovaní e-mailom. O možnostiach ubytovania a stravovania sa môžete informovať na adrese: recepcia@adelicenter.eu

Registračný poplatok

pre zamestnancov ADELI: zdarma

pre externých účastníkov:
člen SKF   70,- €
nečlen SKF 100,- €

Platby sa realizujú priamo pri registrácii na akciu,
poplatok je za celý kurz, nie je možná platba za
niektorú časť kurzu.

Organizátor

Slovenská komora fyzioterapeutov
a
ADELI Medical Center

Miesto konania

ADELI Medical Center

Hlboká ul. 45
921 01  Piešťany

Počet udelených kreditov

12

(za absolvovanie všetkých troch častí kurzu), je možné získať aj menej kreditov (podľa evidovanej účasti).

Charakter akcie

Postgraduálna cyklická vzdelávacia aktivita určená pre fyzioterapeutov v praxi, zameraná na problematiku neurorehabilitácie neurologických a pohybových následkov kraniocerebrálnych poranení. 

Akcia je určená pre fyzioterapeutov po získaní bakalárskeho alebo  magisterského vzdelania v študijnom programe fyzioterapia, ako aj pre fyzioterapeutov s ukončeným stredoškolským vzdelaním v odbore fyzioterapia.

Lektorský zbor

MUDr. Ján Mašán, PhD.

odborný garant podujatia – (in past: primár traumatol. odd FN Trnava, primár SLK, a.s, Piešťany, odborný asistent UCM Trnavan IFBLR Piešťany, odborný garant Rehamed Piešťany, s.r.o (súkromné centrum), atestácie: chirurgia I. a II., traumatológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Emeritný prednosta Klinika traumatológie, LF MU v Brně, Urazová nemocnice v Brně, konzultant.

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

(in past: riaditeľ UCM Trnava, IFBLR Piešťany), prednosta internej kliniky FN Trnava, odborný asistent Trnavská univerzita, Trnava, odborný garant Benimed s.r.o Piešťany.

PaedDR. Iveta Petríková Rosinová, PhD.

Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, UCM Trnava, IFBLR Piešťany, odborný asistent.

Ing. Bc. Jana Korcová

Doktorantka UCM Trnava.

Mgr. Silvia Golská

Rehamed Piešťany, samostatný fyzioterapeut.

Program

 • 10.4.2018 | 16.00 - 20.00 HOD.

  4 KREDITY

  • Kraniocerebrálne poranenia – úvod a rozdelenie
  • Zásady a princípy neurorehabilitácie
  • Komprehezívny prístup v neurorehabilitácií
  • Fázový model rehabilitácie kraniocerebrálnych poranení
  • Faciorálna terapia a multimodálna bazálna stimulácia
  • Využitie robotickej rehabilitácie u neurologických pacientov
  • Kazuistika pacienta s kraniocerebrálnou traumou (vide)
 • 12.4.2018 | 16.00 - 20.00 HOD.

  4 KREDITY

  • Kraniocerebrálne poranenia u deti
  • Osobitosti neurorehabilitácie v detskom veku
  • Využitie počítačových programov v kognitívnej rehabilitácií
  • Využitie pomôcok v neurorehabilitácií
  • Možnosti využitia Nordic Walking – praktická časť
  • Možnosti využitia Pilates u kraniotraumy – prednáška
  • Možnosti využitia Pilates u kraniotraumy – praktická časť
 • 17.4.2018 | 16.00 - 20.00 HOD

  4 KREDITY

  • Poranenia centrálneho nervového systému
  • Úrazy a ochorenia miechy – spinálny pacient v akútnom štádiu
  • Možnosti komplexnej rehabilitácie spinálneho pacienta
  • Kratkodobý a dlhodobý rehabilitačný plán spinálneho pacienta
  • Riešenia erektívnej dysfunkcie u spinálneho pacienta
  • Ergoterapia u paraplegických pacientov, tréning aktivít ADL
  • Možnosti využitia hydrokinezioterapie u spinálnych pacientov

ZDIELAŤ: