Vývin motorických schopností

Každé desiate dieťa potrebuje vývin svojich motorických schopností  podporiť. Nie je totiž samozrejmosťou, že sa dieťa spontánne zaujíma o svet. Vývin motorických schopností počas prvého roka veku dieťaťa a zrelosť nervovej sústavy určujú jeho schopnosti do budúcnosti. Ak dieťaťu zameškáva vývin motorických schopností, Nadácia ADELI Vám dáva do ruky kľúč, ako dieťa podporiť.

Počas soboty 15.10.2022 budú terapeutky oddelenia BabyMed piešťanského rehabilitačného centra ADELI k dispozícii rodičom a ich deťom do 3 rokov v centrálnych priestoroch Eurovea od 10.00 do 17.00 hodiny. Pripravená je ADELI BABY ZÓNA. Tu sa deti vo veku od 0 do 3 rokov budú mať možnosť pohrať, “pobatoliť” a rozpohybovať pomocou terapeutiek na “Baby parcoure”. Na podujatí bude rodičom k dispozícii aj medicínska riaditeľka ADELI, neurologička  Dr. Kristína Saienko – Šugárová. Rodičom sa tak otvára možnosť konzultovať správnosť vývinu ich ratolestí a navyše, dozvedieť sa dôležité informácie o dynamike vývoja mozgu v najrannejšom veku dieťaťa.

Čo je cieľom podujatia?

Nadácia ADELI realizuje projekt “KĽÚČ K ZDRAVŠEJ BUDÚCNOSTI” s cieľom scitlivieť celú spoločnosť na varovné signály oneskoreného vývinu detí.

Obozretnosť zo strany rodičov je na mieste, ak dieťa prišlo na svet predčasne, ak bol priebeh pôrodu neštandardný, ak existuje podozrenie na genetický syndróm alebo ak vývin dieťa výrazne zameškáva bez známej príčiny. Zodpovední rodičia by mali mať základné informácie o fyziologických zákonitostiach vývinu dieťaťa. Od podpory vývinu dieťaťa v najrannejšom veku závisí rozvoj schopností mladého človeka neskôr v živote.

Podporujeme rodičov v hľadaní vhodného odborného a systematického riešenia. Staviame na bohatých skúsenostiach terapeutov oddelenia BabyMed z ADELI Medical Centra v Piešťanoch s prejavmi zameškávajúceho vývinu. Navrhujeme cestu, ktorá začína včasnou diagnostikou, môže pokračovať zaradením dieťaťa do intervenčného resp. rehabilitačného programu, zabezpečením jeho financovania, až po spoluprácu s rodičmi a detským neurológom pri hodnotení cieľov podporného programu.

www.nadaciaadeli.sk

ZDIELAŤ: