VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ RIZIKOVÝM NOVORODENCOM

Sleduje predmety? Otáča za zvukom hlávku? Dvíha kolienka k brušku? Spojí pred sebou rúčky?

Centrálna koordinačná porucha, svalová hypertónia, hypotónia, komplikovaný či predčasný pôrod, to sú všetko dôvody pre dospelých okolo novorodenca a batoľata zbystriť zrak a sluch. Vyžadujte od Vášho detského lekára rehabilitáciu pre dieťa, ak máte čo i len malé podozrenie na nepriaznivý fyziologický vývin.

My mamy chceme mať tie deti perfektné a je vynikajúce, keď niekto z okolia jemne, taktne, ale rovnako rázne povie “Hybaj s ním na kontrolu, niečo sa mi nezdá”. Lebo čím skôr, tým kratšie sa rehabilituje. Ak sa ukáže hlbší problém, povieme si Vďaka: skorá intervencia je kľúčom k celkovo lepšej budúcnosti.

Skontaktujte sa s Centrom včasnej intervencie vo Vašom okrese alebo kraji a konzultujte riziká vývoja Vášho bábätka. Vyžadujte tiež zaznamenanie akýchkoľvek nápadných prejavov počas pôrodu dieťaťa či po jeho narodení do zdravotnej dokumentácie. Robte si kópie výsledkov vyšetrení a vyžadujte kontrolu zdravotného stavu po čase. Klaďte otázky a neváhajte si vyžiadať aj druhý názor – iného odborníka. Správna diagnostika je kľúčom k správnej rehabilitačnej liečbe. Správna rehabilitácia a predovšetkým bezodkladná rehabilitácia bábätka je zárukou udržania dieťaťa čo najbližšie k primeranej ceste psychomotorického vývoja.

Konzultáciu odporúčame však každej mame, otcovi, či starým rodičom, ktorých zaujíma proces fyziologického vývoja najmenších bábätiek, správne spanie, nosenie, handling, kŕmenie ako aj rozvíjanie motorických, rozumových a komunikačných schopností už pri najmenších deťoch.

Bližšie čítajte na:

https://sk.adelicenter.com/neurorehabilitacia/diagnosticke-centrum/

https://sk.adelicenter.com/neurorehabilitacia/babymed-rehabilitacia-deti-do-2-rokov/

Bude nám cťou odmeniť Váš záujem našimi skúsenosťami.

V ADELI Vás v Diagnostickom centre privítame vždy v stredu, prosím, dohodnite si termín na 0337915900 alebo napíšte na babymed@adelicenter.eu

ZDIELAŤ: