ADELI - Dovera

Bojovníci za zdravie

Tento grantový program bol spustený so zámerom pomôcť poistencom Dôvery k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Poskytuje finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada zo zdravotného poistenia.

Zdravotnícky systém na Slovensku je solidárny, ale aj prísne regulovaný zákonmi, ktoré presne stanovujú čo môže zdravotná poisťovňa poistencovi z verejného zdravotného poistenia uhradiť. Je však mnoho liekov a zdravotných pomôcok, za ktoré si pacienti platia alebo doplácajú. Nepredvídateľných situácií a zdravotných diagnóz je veľa a na všetky verejné zdroje nestačia.

Zdravotná poisťovňa Dôvera aj preto pokračuje so svojím grantovým programom Bojovníci za zdravie aj túto jeseň. Svoje žiadosti môžu poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera podávať  do 4. októbra 2016.

Viac informácií o grantovom programe nájdete tu http://www.dovera.sk/bojovnici/domov

 

ZDIELAŤ: