Centrálna nervová sústava detí s podozrením na oneskorený vývin (genetické poruchy, rizikové tehotenstvá, komplikované pôrody) je zväčša nezrelá a terapia podľa Dr. Vojtu výrazne zlepšuje perspektívu psychomotorického vývinu dieťaťa, ak s ňou začnete čo najskôr. Vojtova metóda, nazývaná aj Vojtova terapia je rehabilitačné neuro-fyziologické cvičenie, ktoré upravuje svalové napätie (svalová hypertónia alebo svalová hypotónia).

Centrálna nervová sústava má geneticky zakódované, vrodené pohybové vzory  – naprogramované súhry svalov a pohybové komplexy. Pri nezrelosti je nutné podnecovať (stimulovať) to, čo má dieťatko „naprogramované“, ale samo od seba ešte pohyb neprejavilo ani nevykonalo. Stimulovaním bodov na tele dieťaťa sa podnecuje mozog, aby spustil program vrodených pohybových stereotypov vedúcich k spusteniu pohybovej aktivity.

Cieľom je vyvolať pohyb, podnietiť prípadne obnoviť vrodené pohybové vzorce. Iniciácia svalov a nervov umožnia samostatný sed, symetrické držanie hlavy, vzpriamený stoj v rovnováhe a kvalitnú chôdzu.

Metódu vyvinul detský neurológ českého pôvodu Dr. Václav Vojta v emigrácii v Nemecku.  Je rozšírená po celom svete, prevažne v európskych krajinách. Video z centra Vojtovej terapie v Bavorsku nájdete pozrite tu:

Od septembra 2021 ponúkame bábätkám, ktorých centrálna nervová sústava vykazuje znaky nezrelosti či porúch opäť hodiny Vojtovej terapie. Spájajú cvičenie s inštruktážou rodičov a poradenstvom o ďalšom rozvíjaní lokomócie, prijímania stravy a komunikácie bábätka. V piešťanskom ADELI Vás na Vojtovej terapii i diagnostike bábätiek radi privítame každý štvrtok od 8.00 do 13.00. Úvodná hodina, kde sa diagnostikuje centrálna nervová sústava stojí 48 Eur a následne ambulantná Vojtova terapia spojená s poradenstvom podľa vhodnej frekvencie stojí 45 Eur.

Kontaktujte nás na tel. čísle 0907 974 088 alebo adrese info@babymed.sk

ZDIELAŤ: