Členský poplatok Klubu Nadácie ADELI

Klub Nadácie sme vytvorili predovšetkým preto, aby sme členom uľahčili a urýchlili prístup k informáciám, ktoré pomáhajú pri získavaní finančnej pomoci .

Dovoľujeme si Vám oznámiť systém členských poplatkov do Klubu Nadácie ADELI:

 • bude po novom uhrádzaný vždy do 31. januára príslušného roku vo výške 10€
 • nový člen, ktorý sa prihlási do 30. júna príslušného roka, uhradí členský poplatok v  sume 10€
 • nový člen, ktorý sa prihlási po 1.júli príslušného roka, zaplatí členský poplatok v  sume 5€
 • nezaplatením členského poplatku členstvo v Klube Nadácie ADELI zaniká po troch mesiacoch

 

Členský poplatok zaručuje členom Klubu Nadácie ADELI využívanie výhod:

 • možnosť získavania 2% z dane z príjmu prostredníctvom Nadácie ADELI,
 • možnosť zapojenia sa do projektov Nadácie ADELI,
 • možnosť zapojiť sa do ďalších charitatívnych aktivít Nadácie ADELI – charitatívna aukcia, charitatívny kalendár a ďalších,
 • možnosť zverejniť svoj príbeh na webovej stránke Nadácie ADELI,
 • pomoc s uskutočnením finančnej zbierky,
 • pomoc pri organizácii vlastných benefičných akcií,
 • zasielanie aktuálnych informácií formou newslettra,
 • prípravu letákov a plagátov k finančným zbierkam, benefičným akciám, k získavaniu 2%, atď.

money

Klubový poplatok slúži na úhradu nevyhnutných nákladov spojených predovšetkým s prevádzkou Klubu Nadácie ADELI. Tieto náklady pokrývajú bankové poplatky, poštovné, náklady súvisiace s prevádzkou webovej stránky, ako je web hosting a ročný poplatok za doménu. Všetky získané finančné prostriedky sú v 100% výške použité v prospech pacientov a nie sú z nich sťahované žiadne poplatky.

 

ZDIELAŤ: