Detská mozgová obrna

Účinnosť individuálneho neurorehabilitačného programu v Adeli Medical Center na Slovensku sa zameriava na metódy stimulácie proprioceptívneho systému. Hoci detská mozgová obrna (DMO) je klasifikovaná ako nevyliečiteľné neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje rôznym rozsahom narušenia motoriky, ADELI Medical Center dokazuje: stále je čo zlepšovať!

Je dôležité, aby sa terapia DMO začala čo najskôr a aby sa využili všetky možnosti modernej neurorehabilitácie. Adeli Medical Center ponúka pacientom individuálne prispôsobený neurorehabilitačný program s všestrannými, intenzívnymi a dôsledne vedenými terapiami.

Úspechy liečby detskej mozgovej obrny

Zlepšenie zdravotného stavu je vždy celkom individuálne, ale skutočne možné. Podľa cieľa (neuro) rehabilitácie je vždy možné rozvinúť určitý potenciál a dosiahnuť pokrok. Pri intervencii  v najranejšom veku dieťaťa sa dôraz kladie na získanie schopností pretáčania sa bábätka na podložke. Ak to bábätko zvládne, podporuje sa schopnosť vzpriamiť sa na predných rúčkach, pritiahnuť nohy k brušku a postupne sa samostatne posadiť. Terapeuticky sa podnecuje fyziologický vývoj, ktorý nezrelosťou centrálneho nervového systému nenastáva spontánne. Dieťa sa po naučení polohy na štyroch púšťa štvornožkovať – táto fáza je veľmi dôležitá pre rozvoj mozgu a spoluprácu jeho dvoch hemisfér. Až po zvládnutí týchto fáz podporujú terapeuti vertikalizáciu: stoj na kolienkach a následne stoj s pridŕžaním a nácvik chôdze.

Vytvorenie komplexného rehabilitačného programu aj pre najmenšie deti umožňuje vyššiu šancu na rozvoj dojčiat a batoliat s neurovývojovými problémami. Cielená včasná diagnostika dojčiat a batoliat s podozrením na oneskorený vývoj predstavuje základ terapeutickej intervencie v oddelení BabyMed. Cieľom je zabrániť tomu, aby sa vývojové oneskorenie časom vyvinulo do ťažkého postihnutia.

terapia DMO

Cieľom terapie detskej mozgovej obrny (DMO) je aj zlepšenie pohyblivosti aj v orofaciálnej oblasti (oblasť tváre a úst). Klinické logopedičky ADELI sa venujú bábätkám v najranejšom veku a podporujú sací reflex, spracovanie potravy a prehĺtanie. Terapie klinickej logopédie vytvárajú základ schopnosti vývoja reči, respektíve alternatívnej formy komunikácie pacienta s následkami detskej mozgovej obrny. Okrem pohybovej terapie a spomínanej klinickej logopédie zahŕňa intenzívny program aj manuálnu a reflexnú terapiu, ako aj masáže celého tela. Medzi doplnkovými terapiami figuruje výnimočná hyperbarická oxygenoterapia (www.oxymed.sk), ktorá umožňuje okysličenie mozgu v podmienkach zvýšeného tlaku hyperbarickej komory.  Aby sa preukázali výsledky, musia sa všetky ciele rehabilitačnej liečby systematicky opakovať niekoľkokrát. Približne 15% pacientov dosiahne v ADELI obzvlášť pozoruhodný pokrok, napríklad tak, že v ADELI urobí svoje prvé kroky.

rana rehabilitacia DMO

Program oddelenia BabyMed ako aj neurorehabilitačný program v ADELI obleku pokrývajú všetky vekové kategórie pacientov s DMO. Trvanie neurorehabilitačného pobytu je minimálne 2 týždne. Každému pacientovi je individuálne vypracovaný plán od 4,5 do šiestich hodín denne. Liečba prebieha šesť dní (v Babymede 5 dní) v týždni. Pre tím v ADELI je obzvlášť dôležité zapojenie sprevádzajúcich príbuzných do rehabilitačného procesu. Okrem vyčerpávajúcich informácii o programe rehabilitačných dní ich v ADELI inštruujeme k aktívnej pomoci pacientovi, čím sami výrazne prispievajú k pozitívnym výsledkom liečby. Nie je zanedbateľné, že pri viditeľných výsledkoch liečby v ADELI sa mení aj celkové nastavenie príbuzných človeka s detskou mozgovou obrnou. Pokrok pacienta s DMO prináša radosť a nádej a vnímanie neurologického ochorenia už nie je problémom, ale výzvou!

ZDIELAŤ: