DIAGNOSTIKA I OKAMŽITÁ TERAPIA PRE NOVORODENCOV

Predčasne narodené deti, bábätká po komplikovanom pôrode, poranené pri pôrode, dvojčatá, bábätká mamičiek po 40-tke – skúsenosť hovorí, že každý druhý novorodenec dnes potrebuje po narodení rehabilitáciu, ktorá usmerní jeho správny psychomotorický vývoj. 

Diagnostika a rehabilitácie bábätiek

Diagnostika a rehabilitácie bábätiek.

VYHODNOCUJEME VAROVNÉ SIGNÁLY A ODPORÚČAME REHABILITOVAŤ OKAMŽITE

Bohužiaľ musíme konštatovať, že diagnostika sa podceňuje a indície oneskoreného vývoja zjavné z anamnézy sa ignorujú. Rovnako sa nevenuje pozornosť varovným signálom, ktoré vyčerpávajúco spomíname nižšie. Následkom vyčkávania sa mnohé bábätká dostávajú k rehabilitačnému lekárovi po 6. mesiaci života, čo sťažuje vyhliadky na zlepšenie. Diagnostické centrum v ADELI Medical Centre spočíva vo vyšetrení bábätka skúseným rehabilitačným lekárom a následného odporučenia cvičenia/rehabilitácie metódou, ušitou na mieru jeho potrebám. Rehabilitácia dokáže bábätku upraviť asymetrické postavenie končatín na symetrické a zmení patologické vzorce na pohybové. Mierne poškodenia centrálnej nervovej sústavy sa vďaka neuroplasticite mozgu “zrekonštruujú” a mnoho detí sa vyvíja uspokojivo ďalej.

Naopak, pokiaľ dieťa patrí do ohrozenej skupiny detí, strácanie času v tomto období môže mať trvalé následky. Diagnostika a rehabilitácie bábätiek, napríklad Vojtovou metódou alebo Bobath metódou, vrátia deti na cestu správneho vývoja.

V Diagnostickom centre ADELI Medical Center ponúkame diagnostiku a možnosť rehabilitácie pre deti už od 28-ho dňa ich života, t.j. od ich prvého mesiaca života. Poskytujeme poradenstvo, ako i terapiu samotnú – opakovanú podľa potrieb dieťaťa a adekvátne jeho zdravotnému stavu, pričom vypracujeme program aj na domáce cvičenia. Spolupráca rodičov na terapeutickej práci je prvé mesiace života dieťatka kľúčová. Nejde len o časnosť cvičení aj doma, s rodičmi konzultujeme i spôsob ukladania dieťaťa, spôsob prenášania, vhodného držania, nosenia, kŕmenia a navrhujeme aj veku primeranú hru.

VAROVNÉ SIGNÁLY

Včasná rehabilitácia je nutná pre deti narodené predčasne a tie, ktoré prešli komplikáciami pri pôrode alebo krátko po ňom. Každý predčasník by mal byťodporučený na rehabilitačnú diagnostiku a cvičenie a pokiaľ je toto potrebné, musí byť realizované včas, čo znamená ihneď, ak chceme predísť nesprávnemu vývoju dieťatka.

Včasná rehabilitácia sa odporúča deťom, ktoré sa narodili síce bezproblémovo, avšak komplikácie nastali neskôr (napr. zaostáva ich psychomotorický vývin).

Včasná rehabilitácia je potrebná pri akýchkoľvek zdanlivo bezdôvodných, avšak nápadných prejavoch bábätka. Medzi takéto patria napríklad:

 • nezvyklé postavenie nožičiek, prstov na rukách, 
 • sťažené zohýbanie kolien počas prebaľovania,
 • asymetrické používanie končatín (dieťatko preferuje len jednu stranu svojho tela, za hračkou sa naťahuje výlučne jednou ručičkou),
 • chabosť končatín (dieťatko neprirodzene vytáča rúčky, má akoby gumené ochabnuté svaly, je extrémne pokojné, veľmi dlho prespí, nebudí sa ani na papanie, tzv. “dobré dieťa”),
 • stuhnutosť končatín  (dieťatko má rúčky zovreté v päsť, jeho končatiny sa trhavo pohybujú, je nepokojné, takmer neustále plače, zväčša ide o plač bez sĺz sprevádzaný trasom končatín),
 • pretrvávajúci úklon hlavičky do jednej strany alebo jej neprirodzené zakláňanie, asymetria na tvári (dieťatku sa pri úsmeve kriví pusinka do jednej strany, príp. samotná tvárička je asymetrická a dieťatko má jedno líce baculatejšie, ako druhé, jedna očná štrbina je väčšia ako druhá),
 • zležané záhlavie, oploštená hlavička na jednej strane, zležaná alebo odstávajúca ušnica dieťatka,
 • oneskorenie jednotlivých pohybových prejavov dieťatka,
 • nezvyčajné zvukové prejavy počas dýchania,
 • komplikácie počas kŕmenia, problémy so saním, príjmom potravy (ako dlho sa dieťatko kŕmi, ako pohybuje jazýčkom, namáhavé, zdĺhavé, odmietavé kŕmenie a pod.) … 

Akýkoľvek z týchto prejavov upozorňuje na možný oneskorený psychomotorický vývin dieťaťa. Len podrobnou vývinovou diagnostikou máme možnosť zistiť, či sa Vaše dieťatko správne vyvíja v oblasti zmyslového vnímania i motorického vývinu.

PONÚKAME KOMPLEXNÝ REHABILITAČNÝ PROGRAM PRE DETI:

 • s poruchami centrálneho a periférneho nervového systému, 
 • ohrozenéporuchou psychomotorického vývinu,
 • s centrálnou tonusovou poruchou,
 • s centrálnou koordinačnou poruchou,
 • s vrodenými deformitami,
 • s pôrodným poranením,
 • narodené predčasne,
 • v stave po zakrvácaní do hlavičky, 
 • so zvláštnym postavením nožičiek,
 • s asymetriou na tvári a končatinách, 
 • s vyššie spomínanými nápadnými prejavmi bábätka, ktorérodinu znepokojujú. 

Dieťa u nás absolvuje neurologické, rehabilitačné a kineziologické vyšetrenie, v rámci ktorého venujeme pozornosť kritériám ako: rast, držanie a symetria tela, voľné pohyby, cielené pohyby, symetria reakcií v polohových testoch, reakcie na zmenu polohy, svalové napätie a iné.

 • Dieťa, ktoréto potrebuje, absolvuje aj klinicko-logopedické vyšetrenie dysfágií (poruchy príjmu potravy) vrátane komplexnej diagnostiky schopnosti spracovávania potravy.
 • Po absolvovaní komplexnej diagnostiky vypracujeme metodický návrh vo výcviku pohybu zostavený na mieru dieťatka.

NAŠA TERAPIA PODPORUJE:

 • vývoj samostatného pohybu,
 • vývoj aktivity v procese dozrievania nervovosvalového aparátu,
 • vývoj skúsenostív priestore a obratnosťpohybov.

PREČO ZASIAHNUŤ TAK SKORO?

 • Predchádzame nesprávnym pohybovým návykom (stereotypom) a vzniku deformácií.
 • Začatím okamžitej rehabilitácie sa v mozgu začínajúvytváraťnovéneuronálne spojenia. Správne zvolenou a cielenou terapiou sa v mozgu “preprogramuje” nesprávny pohybovývzor a nahradísa správnym. Tento postup výrazne zmierňuje funkčnénásledky (akými súpreťaženie kĺbov, bolesťa iné) a predchádza sa ďalším komplikáciám neskorej diagnostiky.

Výsledkom je spoločný zámer rodiny a našich špecialistov zlepšiť zdravotný stav dieťaťa v maximálne možnej miere, zlepšiť jeho vyhliadky na kvalitný život a docieliť motivované pohyblivé dieťa prospievajúce v každej oblasti svojho psychomotorického vývoja.

ODBORNÉ PORADENSTVO V RUKÁCH ŠPECIALISTOV:

 • Lekár: MUDr. Marta Hodulová- rehabilitačnýlekár, pediater, fyziater, diagnostický expert na deti užod ich narodenia. Venuje dostatok času na diagnostiku zdravotného stavu Vášho dieťaťa, zisťovanie, hľadanie a rozpoznanie varovných signálov možných deficitov v jeho vývine.
 • Fyzioterapeuti vykonávajúci techniky Vojtovej metódy, Bobath konceptu: Bc. Zuzana Hejduková, Zuzana Pavlíková, Bc. Soňa Krchňáková disponujú špeciálnymi rehabilitačnými postupmi s technikami určenými pre nízku vekovú kategóriu, vďaka ktorým dochádza k úprave celodennej aktivity dieťaťa. Ovládajú postupy cvičení, ktoré prebúdzajú v mozgu nové pohybové vzorce správania a ovplyvňujú veľmi dôležité najvyššie uložené motorické centrá.
 • Klinický logopéd: PaedDr. Adelaida Fábianová, Mgr. Teréz Zupko vykonávajú komplexné logopedické vyšetrenie vrátane diagnostiky schopnosti spracovávania potravy a porúch príjmu potravy už od prvého mesiaca života bábätiek.
 • Multidisciplinárna spolupráca našich odborníkov – rehabilitačný lekár, pediater, neurológ z oddelenia ranej rehabilitácie, fyzioterapeut, klinický logopéd prináša jedinečnú možnosťznižovať následky závažných vývinových porúch a redukovať alebo úplne zabrániť vzniku následných komplikáciíu detí v budúcnosti.

Ako diagnostika a rehabilitácie bábätiek v ADELI Centre prebieha:

Prísť na vyšetrenie môžete aj na základe podozrenia nesprávneho vývinu dieťatka matkou / rodinou bez odporúčania lekára.

S dieťaťom môžete prísť na vyšetrenie na základe odporúčania neonatológa, pediatra, neurológa.

Lekár Vaše dieťatko zdiagnostikuje a navrhne terapiu. 

Následne je dieťa zverenédo rúk skúseného fyzioterapeuta, ktorýs ním bude cvičiťa zaučíaj rodičov.

Fyzioterapeutické cvičenie môže dieťa absolvovať na základe odporúčania lekára i denne, resp. pravidelne, na báze vzájomnej dohody s rodinou.

Diagnostika lekárom prebieha v stredu v čase od 9:00 do14:00 hod.

CENNÍK

Vyšetrenie lekárom: 45 EUR

Fyzioterapia Vojtovou metódou: 48 EUR / terapeutická hodina vrátane konzultácie s rodičom vrátane zaučenia na domáce cvičenie.

KONTAKT

Kontaktujte nás a rezervujte si termín.

romancikova@adelicenter.eu

ADELI Medical Center
Hlboká 45
921 01 Piešťany, Slovenská republika

Ordinačné hodiny: STREDA 9:00–14:00

Tel.: +421 907 974 088

Tel.: +421 33 79 15 900

www.babymed.sk

ZDIELAŤ: