Dôležitá správa z Nadácie ADELI

Vážení priatelia,

 

dovoľujem si Vás osloviť ako nová správkyňa Nadácie ADELI a zároveň Vám oznámiť , že od 3.4.2017  sa Nadácia nachádza opäť na adrese Hlboká 45 v Piešťanoch. Nájdete nás v priestoroch Adeli Medical Centra  na 1. poschodí vedľa reštaurácie , v kanceláriách 162 a 163.

Správkyňou som sa stala rozhodnutím správnej rady Nadácie zo dňa 31.1.2017; informatívny zápis v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR bol zmenený a uverejnený dňa 21.3.2017.

 

V tomto čase prebieha predávanie všetkej dokumentácie a majetku nadácie a vzhľadom na to, že toto preberanie je časovo náročné, veľmi Vás prosím o láskavú trpezlivosť a pochopenie. Z našej strany boli podniknuté všetky kroky, aby sme sa s bývalým správcom dohodli v čo najkratšom termíne.

 

V súčasnej dobe dostávate maily z domény info@nadaciaadeli o stave Vášho pacientského konta ku dňu 21.3.2017 s informáciou, akú finančnú čiastku ste si na svojom konte doteraz vyzbierali, a teda ju máte k dispozícii.

Nakoľko nám bývalý správca a jeho tím doteraz neodovzdali všetku potrebnú dokumentáciu, nemôžem v tejto chvíli správnosť a presnosť informácii k Vašim účtom akokoľvek overiť, komentovať ani garantovať.

 

Čo pre Vás znamená súčasná situácia v Nadácii?

Prevzali sme  kontrolu nad bankovými účtami Nadácie a celkovú informáciu o stave Vášho pacientského konta ku dňu  31.1. 2017. Bohužiaľ, zatiaľ nemáme detailné informácie o tom, odkiaľ jednotlivé čiastky na Vaše konto pribudli a akým spôsobom boli využité. Detailné informácie  budeme musieť pre interné účely transparentného fungovania Nadácie prepracovať a rekonštruovať na základe dostupných informácií.

 

Po prebratí kompletnej dokumentácie budeme rozposielať informácie o stave Vášho pacientského konta k 31.1.2017 a k 31.3.2017. Potom budete dostávať výpis z Vášho účtu pravidelne alebo na vyžiadanie.

 

Koho kontaktovať v Nadácii teraz?

Kontaktné osoby v Nadácii Adeli spolu so mnou budú od 3.4.2017:

Alžbeta Žirková, finančná a projektová manažérka,

tel. +421 902 359 048, email: a.zirkova@adelicenter.com

Monika Lazarčíková, administrátorka 2%,

tel. +421 910 836 898, email: lazarcikova@adelicenter.com

Slávka Jančová, projektová manažérka,

tel. +421 910 824 601, email: slavka.j@adelicenter.com

 

Keďže taktiež ešte nemáme prístup k doméne nadaciaadeli.sk a k jej spravovaniu, na komunikáciu s Vami budeme zatiaľ používať webové stránky  a  email Adeli Medical Centra. Chcela by som sa poďakovať vedeniu Adeli Medical Centra za podporu  Nadácie a poskytnutie potrebného zázemia a zariadenia pre fungovanie Nadácie.

 

Na záver Vás chcem uistiť, že nový tím urobí všetko pre Vašu spokojnosť.

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

 

S pozdravom ,

Zuzana Nováková, Správkyňa Nadácie Adeli

tel: +421 904 516 345, email: novakova@adelicenter.com

ZDIELAŤ: