Doplnkové terapie

INTEGRATÍVNA TERAPIA, PSYCHOLOGICKÁ POMOC, ARTETERAPIA i SENZORICKÁ PODLAHA výrazne rozvíjajú rozumové schopnosti detí i dospelých.

Zlepšujú koordináciu, rovnováhu, komunikačné schopnosti, schopnosť sústrediť sa a celý ďalší rad exekutívnych funkcií.

ZDIELAŤ: