Vedeli ste, že klinická logopédia v ADELI rieši a lieči aj:

 • sťažené sanie alebo prehĺtanie pri dojčení
 • uprednostňovanie jednej ruky
 • tras-chvenie sa brady počas plaču
 • zmena svalového tonusu
 • poruchy respirácie
 • absentujúce emócie (úsmev, či radosť dieťaťa pri spozorovaní matky)
 • dieťa nereaguje na zvuky, farby, nesleduje pohybujúce sa predmety
 • absentuje pudové džavotanie
 • spontánne zvuky sú bez významu (zámerne nie sú opakované)
 • oneskorený nástup spontánneho džavotanie
 • nezáujem o verbálnu komunikáciu
 • nepoužíva gestá
 • patologický stav artikulačných orgánov
 • zmenený svalový tonus jazyka (oslabený, spastický)
 • narušený proces prehĺtania, žutia, sania (slabá kontrola slinotoku)
 • narušená koordinácia artikulačných orgánov
 • u detí sledujeme pohyb očí (vypovedá o možných poruchách pozornosti)
 • narušené sluchové vnímanie (sluch je základným predpokladom pre rozvoj reči)
 • narušené zrakové vnímanie(zrak je kľúčový pre získavanie informácií z okolia)
 • dôležitým ukazovateľom psychomotorického oneskorenia je aj absencia hry, príp. nezáujem o ňu

Klinická logopédia v ADELI sa venuje možnostiam zlepšeniam komunikácie, vnímania, rečových subsystémov (sanie, žuvanie, prehĺtanie, reč), pohybu rečových orgánov. Primárne sa zameriavame na rozvíjanie a posilňovanie predrečových schopností, vývinu reči, ale zároveň aj správnemu spôsobu a technikám prijímania potravy. Individuálne pristupujeme ku každému dieťatku, vhodne/optimálne kombinujeme špecifické metódy a techniky intraorálnej, orofaciálnej stimulácie doplnené podpornými technikami bazálnej stimulácie.

Bez adekvátneho pohybu jazyka a mäkkých častí ústnej dutiny môže byť dieťa priamo ohrozené na živote v dôsledku vážnych problémov pri jedení.

Spozornieme, keď si všimneme odchýlky, tzv. varovné signály vymenované na začiatku textu. Snažíme sa dieťaťu umožniť zlepšenie funkčnosti svalových skupín tváre a následne schopnosť vnímať tieto oblasti komplexnejšie.

ZDIELAŤ: