LOGOPÉDIA AKO ONLINE TERAPIA?

Pre rečových terapeutov predtým nemysliteľné, dnes realita.

„Nepredstaviteľné sa stalo skutočnosťou!“ – Hovorí medicínska riaditeľka ADELI Medical Center, klinická logopedička Dr. Adelaida Fábianová.

Už štyri týždne poskytujú niekoľkí terapeuti ako aj klinické logopedičky na dobrovoľníckej báze v rámci projektu ADELI ONLINE odborné poradenstvo v zmysle konzultácií a terapií.

„Naozaj som si nemyslela, že online terapia bude mojou každodennou súčasťou. Deti, ktoré nemajú vážnejší hendikep dokážu veľmi rýchlo napredovať. Tie, ktoré sú viac fyzicky a mentálne postihnuté napredujú taktiež, ale ich progres je podmienený súčinnosťou rodiča. Je milé, že aj dospelí klienti napr. po náhlej cievnej mozgovej príhode poctivo pracujú na domácich úlohách.“ – hovorí o svojej skúsenosti Dr. Fábianová.

Ako to funguje?

Záujemci o logopédiu môžu krátko napísať svoju požiadavku na info@adelicenter.eu, resp.  ohlásiť sa na čísle tel:00421910926660. Po skontaktovaní s terapeutom si dohodnete konzultáciu telefonicky alebo cez videočet.

Kto by mal vyhľadať odbornú pomoc klinického logopéda, resp. kto potrebuje logopedické cvičenia bez dlhších časových výpadkov?

Odbornú, kontinuálnu pomoc potrebujú:

Deti či dospelí s diagnózou alebo podozrením na:

 1. Poruchy prehĺtania a príjmu potravy u detí i dospelých
 2. Poruchy hlasu u detí a dospelých
 3. Rázštepy
 4. Narušený vývin reči
 5. Dyzartrie – vady reči
 6. Dyslálie – narušená výslovnosť
 7. Afázia
 8. Myofunkčné poruchy
 9. Sluchovo postihnuté deti a deti s kochleárnym implantátom
 10. Porucha pozornosti
 11. Poruchy pamäti

Okrem bazálnej stimulácie používame celé spektrum metódík pre rôzne druhy diagnóz a ich kombinácii, vrátane AAK (alternatívnej komunikácie)

 

Ako sa ADELI ONLINE a logopédii cez videočet darí?

“Úprimne ma teší, že z pôvodného zámeru poradenskej činnosti sa vyvinula regulárna a v rámci možností plnohodnotná terapia. Hovorí sa, že človek si zvykne i na šibenicu, v tomto karanténnom období by som však toto porekadlo nahradila mottom „ Kde je Vôľa – tam je cesta…“  – dopĺňa pani riaditeľka Dr. Fábianová.

 

ZDIELAŤ: