Klienti ADELI často tvrdia, že je pre nich ADELI druhým domovom, ostrov bezpečia, oáza porozumenia, najbližšia priateľka, dokonca MATKA.

V ADELI sa nekritizuje, nesúdi a nepoučuje, ale viac načúva, zlaďuje a vníma. Tento prístup sa opäť niekoľkonásobne potvrdil a zvýraznil na seminári známej českej rehabilitačnej sestry, pani Evy Kiedroňovej. Harmonizovať bábätko, naučiť sa mu rozumieť a vedieť odčítať “čo nám hovorí” nemluvniatko: to je dosť veľká veda:)

Je to o mentálnom nastavení, rovnako dôležitom, ako kopce prečítaných kníh. Je to o intuícii, ktorá pramení zo skúseností. Je to trošku aj o “umenšení” vlastného egocentrizmu o naučení podeliť sa o svoje “ja” s novým človiečikom v mojom/našom živote.

V skratke sa dá povedať, že seminár Evy Kiedroňovej pre kompletnú zdravotnícku posádku oddelenia BabyMed bol festivalom výmeny veľmi autentických skúseností a zážitkov s vývinom bábätiek. A bol stretnutím múdrych žien, ktoré už roky vedia, ako sa učiť aj zo sprostredkovaných zážitkov. Terapeuti v ADELI sú totiž vzácny tým, že sa s pacientami “zžijú”, vnímajú ich prejavy, odsledujú, kde, v akej fáze vývoja je “tento môj klientík” a vtedy im môžu aj pomôcť k ďalšiemu vývoju. Všetka snaha i múdrosť okolia bábätka však nijako nenahradí náruč jeho mamy.

Kľúčom k pokroku bábätiek je vždy ich mamička. Zuzka Hejduková, skúsená fyzioterapeutka BabyMedu, vidí mamu pri detičkách s oneskoreným vývinom ako najbližšiu “osobnú trénerku”. V konkurencii rád a všetkého, čo sa dá kúpiť sa ako najdôležitejšia javí aj pre pani Evu Kiedroňovú mama: “Mamy majú stále k dispozícii svoje láskavé ruky”. Pár slov, ktorých význam objíma mnoho trampôt, ktoré sú niekedy s vývinom detí spojené:)

V prípade podrobnejšieho záujmu o unikátnu metódu Mgr. Kiedroňovej, pozrite si  www.adelicenter.com , www.evakiedronova.cz

ZDIELAŤ: