Nadácia ADELI

Kalendár Nadácie ADELI na rok 2023 je už v predaji a k dispozícii každému, kto chce kúpou kalendára pomôcť našim pacientom.

CENA KALENDÁRA PRE ČLENOV KLUBU NADÁCIE JE 7 EUR VRÁTANE DPH.

CENA KALENDÁRA PRE NEČLENOV KLUBU NADÁCIE JE 12 EUR VRÁTANE DPH.

Tvárou a krstným otcom nášho kalendára je známa osobnosť Slovenska, výnimočný a láskavý človek sršiaci pozitívnou energiou ONDREJ KANDRÁČ, huslista, primáš, moderátor, folklorista a umelecký režisér. Ďakujeme našim pacientom, fyzioterapeutom a priaznivcom, najmä Martinke Kluchovej, Sonke Chamulovej, Danke Štaffenovej, Lejke Vidňanský – vďaka ktorým sa dostali kroje do ADELI. Ďakujeme aj za ochotu našich kolegov a pacientov obliecť sa do krojov a pózovať fotografovi Romanovi Benickému.

Členom Klubu Nadácie ADELI sa z každého kalendára ukladá na ich osobné konto v Nadácii suma 4,50 EUR na neurorehabilitáciu v ADELI Medical Center. Čiastka od nečlenov Klubu Nadácie je určená na liečbu pacientov v ADELI Medical Center. O podporených pacientoch priebežne informujeme na našom webe a na sociálnych sieťach.

 AKO SI OBJEDNAŤ KALENDÁR?

ELEKTRONICKY NA www.nadaciaadeli.sk

TELEFONICKY  +421 910 836 898,

e-mail: monika.lazarcikova@nadaciaadeli.sk

Ďakujeme!

ZDIELAŤ: