Nastal čas pohnúť srdcom!

Intenzívna rehabilitácia bude teraz umožnená aj ľuďom, ktorí o nej ani nesnívali. Rehabilitovať v ADELI Medical Centre budú vďaka Nadácii ADELI aj ľudia z ústavnej starostlivosti, resp. deti žijúce v náhradných rodinách.

Pomôžte s nami chorým a zabudnutým!

Odhaduje sa, že desaťtisíce ľudí na Slovensku sú zdravotne znevýhodnení a zároveň nemajú možnosť žiť s vlastnou rodinou. Príčiny sú rôzne. Súvisia často s náročnosťou starostlivosti o deti a dospelých, trpiacich následkami ťažkých neurologických ochorení.

Sociálna núdza, choroba či smrť blízkych –  to sú všetko situácie, ktoré majú na zdravotne znevýhodneného človeka niekoľkonásobne tvrdší dopad. Z nedostatku iných možností je umiestnených v domovoch sociálnej starostlivosti oveľa viac ľudí, ako si vieme predstaviť. Nie je výnimkou, že sa dieťa s neurologickým ochorením alebo vrodeným syndrómom ocitne v detskom domove a nie je zriedkavosťou, že aktívne žijúci človek zo dňa na deň zostane odkázaný na pomoc iných, cudzích ľudí. Akékoľvek ich vlastné prostriedky pohltí úhrada ubytovania a stravy a na zlepšenie svojej situácie nemôžu ani pomyslieť. Pokiaľ na nich neupozornia médiá, zostávajú pre spoločnosť „neviditeľní“.

Cieľom projektu POHNI SRDCOM je zabezpečiť 100 REHABILITAČNÝCH POBYTOV PRE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH NEUROLOGICKÝCH PACIENTOV Z ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI a DETI V NÁHRADNÝCH RODINÁCH.

Akákoľvek pomoc má zmysel: osvedčila sa nám skúsenosť z „testovacieho kola“ projektu. Pred Vianocami v roku 2018 sme vďaka Nadácii Adeli umožnili pobyt 15 klientom z ústavnej starostlivosti. Potvrdilo sa, že rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center dokáže aj najslabším ľuďom našej spoločnosti výrazne pomôcť. Nielenže bola cesta do ADELI pre nich novým životným dobrodružstvom. Zažili rehabilitáciu, ktorá svojou komplexnosťou a intenzitou vytvorila skutočné podmienky na zlepšenie zdravotného stavu. Popri intenzívnej fyzioterapii v „ADELI obleku“ pracovali na svojich komunikačných schopnostiach v rámci našej špeciálnej klinickej logopédie a podstúpili  terapie ako kyslík, magnet, masáž a hydroterapia. Mnohí prvýkrát absolvovali napríklad manuálnu terapiu. Navyše zažili neopakovateľnú atmosféru života komunity, ktorá si navzájom dobre rozumie. Čas trávili s asistentmi, ktorí vychádzali v ústrety, ako je to v ADELI zvykom, ich individuálnym požiadavkám.

Od 24. novembra 2019 do 29. februára 2020 pripravujeme opäť sériu pobytov pre ľudí z ústavov a deti v náhradnej starostlivosti v oveľa väčšom rozsahu. Absolvujú tu individuálne zostavenú terapiu trvajúcu 5 hodín denne, 6 dní v týždni, počas 2 týždňov.

Pridajte sa k nám: prispieť môžete pár kliknutiami   prostredníctvom webovej stránky www.pohnisrdcom.sk.  Tu nájdete i množstvo osobných príbehov ľudí, ktorí dúfajú vo Vašu pomoc. Ponúkame Vám i možnosť posielať darcovské SMS (od 1. 10. 2019) na tel. číslo 877 v tvare DMS ADELI v hodnote 2 eur.

Ďakujeme, že nám pomôžete vytvoriť koalíciu pomoci. Spoločne môžeme umožniť deťom a dospelým, trpiacim neurologickými ochoreniami, vrátiť sa do domovských ústavov a náhradných rodín zdravší, samostatnejší a povzbudení do života.

Zároveň vyšleme do spoločnosti správu o citlivosti problematiky ľudí, znehybnených po nehode či z inej neurologicky podmienenej príčiny.

Pomôžte aj vy ľuďom, ktorí sú chorí a zabudnutí. Pohnite srdcom. Ďakujeme!

O priebehu projektu Vás budeme radi informovať.

Nadácia ADELI a ADELI Medical Center

ZDIELAŤ: