Náhle postihnutie živiteľa rodiny zasiahne celé okolie nepredvídateľnými výzvami. Zástava srdca, nedostatok kyslíka prúdiaceho do mozgu a dlhé oživovanie poškodilo Mariánov mozog natoľko, že potrebuje aj po 10-tich rokoch nepretržitú starostlivosť. Mladí manželia v čase Mariánovej „príhody“ práve čakali prírastok do ich rodiny, tretie dieťatko a dokončovali svoj vlastný dom. Nové okolnosti sa s obrovským úsilím a pomocou okolia pomaly stabilizovali. Máriu a Mariána Valentovcov, aj s dnes už desaťročnou Emkou vidíme v ADELI pravidelne. Ostatný, 29. pobyt absolvovali opäť vďaka 2% z daní spriaznených ľudí.

Cieľom rehabilitácie je precvičiť imobilné telo, prekrviť a prekysličiť spastické svalstvo a zabrániť tak atrofii svalov a deformáciám. Na logopédii sa stimulujú Marošove komunikačné schopnosti, vnímanie, pozornosť a reč. Každá funkcia pohybového aparátu potrebuje neustály tréning, aby nedegenerovala.  Aj nepohybujúci človek potrebuje pohyb a ten je v ADELI možný vďaka množstvu terapeutov, ktorí rozpohybujú Marošove telo. Pohybom a fyzickou námahou sa patrične stimuluje aj mozog, ktorého neuroplasticita umožňuje spracovanie podnetov zvonka a vytváranie nových nervových spojení.

Terapia v ADELI Medical Center má posilňujúci účinok pre celú rodinu a čo najlepšie možné udržiavanie dobrého zdravotného stavu pacienta mu umožňuje udržiavať najlepšiu možnú kvalitu života a je dôležité rovnako pre jeho psychickú stránku a udržanie si dobrej nálady a ľudskej dôstojnosti.

ZDIELAŤ: