Nenápadný problém môže ohrozovať život.

Problémy prijímania stravy, prehĺtania, sú sprievodným, skrytým symptómom po úrazoch hlavy, mŕtvici, ale aj u ľudí trpiacimi následkami detskej mozgovej obrny. Prejavuje sa zabiehaním alebo zatekaním stravy do pľúc, následne spôsobuje zápal a môže mať fatálne následky. Venujte pozornosť tomuto nebadanému a aj podceňovanému problému. V ADELI Medical Center sa systematicky venujeme najnovším vedeckým poznatkom v tejto oblasti a odporúčame do Vašej pozornosti priložené materiály.  Informačné materiály vznikli na pôde Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

http://www.orl-lfuk.sk/wp/

ZDIELAŤ: