O krok vpred VII.

Nadácia SPP sa rozhodla aj v tomto roku podporiť rehabilitáciu v ADELI Centre pre vybraných záujemcov sumou 30.000€. Finančný príspevok je určený na podporu pacientov s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientov postihnutých detskou mozgovou obrnou. Jednému žiadateľovi bude poskytnutý príspevok vo výške max. 2.000 €.

Záujemcovia o finančný príspevok musia vyplniť kontaktný formulár, ktorý nájdete na http://www.nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-vpred

Informácie o podmienkach projektu a o tom, ako sa uchádzať o príspevok, nájdete na http://www.nadaciaspp.sk/file/1998/Podmienky%20programu%20O%20krok%20vpred%202015.pdf

Žiadosti s formulárom a lekárskou správou je potrebné posielať poštou na adresu: Nadácia SPP, P.O.Box 147, 810 00 Bratislava najneskôr do 16. novembra 2015.

Konzultácie Vám radi poskytneme na tel. čísle: 0915 776 378, alebo mailom na: sabova@adelicenter.eu

 

O krok vpred

ZDIELAŤ: