Jarné upratovanie, pád zo strechy, nehody pri športe či havárie na cestách sú najčastejšími príčinami devastačných poranení hlavy a mozgu, spôsobujúcich poškodenie mozgu. V rehabilitačnom centre ADELI je poranenie mozgu hlavným predmetom záujmu, expertízy aj predmetom rehabilitačnej liečby. Silný úder hlavy spôsobuje silný otras, dokonca pomliaždenie s postupným prenosom zotrvačných síl, ktoré pôsobia deštrukčne na funkciu mozgového tkaniva. Neprimeraný tlak pôsobí okrem miesta úrazu aj tam, kde pohybom mozgového tkaniva naráža protiľahlé tkanivo o lebku. Môže prísť k prerušeniu tepny medzi vonkajším obalom mozgu a lebkou, krvácaniu medzi mozgovými obalmi alebo traumatickému poškodenie cievy priamo v mozgovom tkanive a masívnemu výronu krvi do mozgu.

V ADELI Medical Center v Piešťanoch sa denne stretávame s následkami takýchto poranení. Dlhodobý nedostatok prísunu kyslíka do mozgu spôsobil nefunkčnosť motoriky, stratu reči, pamäte, prijímania potravy. Po zvládnutí akútneho manažmentu je nesmierne dôležité začať čo najvčasnejšie s intenzívnou rehabilitáciou s cieľom zlepšiť kvalitu života pacienta ako aj jeho príbuzných. Všetko závisí od spolupráce pacienta, podstatné sú rovnako pasívne cviky pre imobilných pacientoch s ťažkým neurologickým deficitom resp. pretrvávajúcou poruchou vedomia, ako aj aktívna práca na návrate funkčných schopností pri zlepšujúcom sa klinickom stave.

V ADELI poskytujeme komplexnú individuálnu rehabilitáciu pod interdisciplinárnym dohľadom lekárov, prispôsobenú konkrétnym potrebám a požiadavkám daného pacienta.

Neurologička ADELI MUDr. Kristína Saienko Šugárová: „Klinicky sa stretávame s vynikajúcimi výsledkami. Po intenzívnej fyzioterapii sa zlepšuje motorický stav pacienta, po terapii v hyperbarickej komore pozorujeme výrazné zlepšenia po kognitívnej stránke. Intenzívna logopédia stimuluje tvárovú a ústnu oblasť a podporuje tak nielen schopnosť prijímať potravu, ale vracia aj pozornosť, reč, typický výraz tváre pacienta aj jeho povahové črty.  Nesmierne nás tešia výsledky našej práce u pacientov po ťažkých kraniocerebrálnych poraneniach, ktorí sa napriek zlým predpovediam a „odsúdeniu“ na celoživotnú opateru iných ľudí vzopreli osudu a dnes chodia, komunikujú a nachádzajú nový zmysel života práva vďaka ADELI.“

Zapojenie pacienta do života je cieľom neurorehabilitácie. Motivácia a vôľa sa v ADELI podporuje neustálou starostlivosťou a komunikáciou a do procesu sú prirodzene zapojení aj najbližší príbuzní.

Poranenie mozgu

Nácvik správnych pohybových vzorcov si vyžaduje zapojenie viac ako jedného fyzioterapeuta.

Dr. Kristína Saienko Šugárová: “Prax v ADELI ma presvedčila, že nádej na zlepšenie zdravotného stavu existuje vždy.“

Viedenský neurológ prof. Dr. Heinrich Binder, medicínsky poradca ADELI: „V ADELI nie je pacient objektom, ale rovnocennou súčasťou terapeutického tímu.“

ZDIELAŤ: