Predčasniatka

Podporte vývin dieťaťa hneď, ako si všimnete niečo nezvyčajné, závisí od toho jeho budúcnosť. Nie je samozrejmosťou, že sa dieťatko spontánne zaujíma o svet a že jeho napredovanie je automatické. Nezáujem o svet okolo, zadumaný pohľad a “lenivosť”, môžu byť príznakmi nezrelej nervovej sústavy. Každé desiate dieťa potrebuje vývin svojich motorických schopností podporiť. Nadácia ADELI Vám ponúka kľúč, ako na to. Cez iniciatívu “KĽÚČ K ZDRAVŠEJ BUDÚCNOSTI” chceme scitlivieť celú spoločnosť na varovné signály oneskoreného vývinu detí.

Čítajte a prispejte tu:

Obozretnosť zo strany rodičov je na mieste, ak:

  • dieťa prišlo na svet predčasne
  • ak bol priebeh pôrodu neštandardný
  • ak existuje podozrenie na genetický syndróm alebo
  • ak vývin dieťa výrazne zameškáva bez známej príčiny.

Zodpovední rodičia by mali mať základné informácie o fyziologických zákonitostiach vývinu dieťaťa. Od podpory vývinu dieťaťa v najrannejšom veku závisí rozvoj schopností mladého človeka neskôr v živote.

Našim cieľom je podporiť rodičov, aby mohli čo najlepšie podnietiť vývoj svojich detí. Hľadáme vhodné odborné a systematické riešenie. Staviame na bohatých skúsenostiach terapeutov oddelenia BabyMed z ADELI Medical Centra v Piešťanoch s prejavmi zameškávajúceho vývinu. Navrhujeme cestu, ktorá začína včasnou diagnostikou, môže pokračovať zaradením dieťaťa do intervenčného resp. rehabilitačného program. Pomáhame zabezpečovať financovanie, až po spoluprácu s rodičmi a detským neurológom pri hodnotení cieľov podporného programu.

Ako prispieť deťom, ktoré akútne potrebujú terapeutickú intervenciu?

Priamo členom Klubu Nadácie ADELI tu: https://www.nadaciaadeli.sk/pribehy/pomoc-potrebuju

Všeobecne podporiť nami vybraných pacientov môžete tu: https://www.nadaciaadeli.sk/pribehy/pomahat-je-dar

Kontaktný formulár na prihlásenie na denný pobytový rehabilitačný program alebo na vyšetrenie do Diagnostického centra prosím, vyplňte tu:

https://sk.adelicenter.com/o-nas/kontakt/

Ďalšie informácie nájdete tu:

www.nadaciaadeli.sk

www.babymed.sk

https://sk.adelicenter.com/neurorehabilitacia/babymed-rehabilitacia-deti-do-2-rokov/

Video z prostredia Oddelenia BabyMed v piešťanskom ADELI si prosím pozrite tu:

https://www.babymed.sk/babymed-je-terapeuticky-program-pre-babatka-a-najmensie-deti/

ZDIELAŤ: