Špeciálna trieda v ADELI Medical Center v Piešťanoch

17. októbra 2016 sme v ADELI Medical Centre v Piešťanoch slávnostne otvorili špeciálnu triedu pre slovenské deti vo veku od 6 do 16 rokov, ktoré sa v našom rehabilitačnom centre liečia. Špeciálna trieda má nielen spríjemniť pobyt našim detským pacientom, ale najmä pomôcť im „nevypadnúť“ zo zabehnutého školského režimu. Vyučovanie v špeciálnej triede bude prebiehať v poobedných hodinách v rozsahu štyroch vyučovacích hodín od pondelka do piatku.

 

Partnerom tohto krásneho a zmysluplného projektu je Spojená škola v Piešťanoch a jej zástupcovia, ktorí sa od začiatku, ako táto myšlienka vznikla, veľmi aktívne a s ochotou na spolupráci podieľali. Vyučovanie našich detských pacientov bude prebiehať za asistencie troch učiteľov z tejto školy, ktorí sa budú pri deťoch striedať.

Viac o spôsobe výučby hendikepovaných detí nám povedala riaditeľka Spojenej školy v Piešťanoch, PaedDr. Alexandra Thomová: „Základná škola pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje pomocou špeciálnych výchovných a vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem základné vzdelanie chorým a zdravotne oslabeným žiakom počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení. Žiak nadväzuje na posledné učivo, ktoré prebral vo svojej kmeňovej škole, rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálne zdravotnému stavu a momentálnym schopnostiam a možnostiam žiaka. Zmysluplné zamestnanie detí je súčasťou liečby. Snahou je, aby bolo zamerané na záujmy, schopnosti a možnosti dieťaťa. U školopovinných detí je vyučovanie prirodzeným základom života. Obsah, ktorý vnáša do mysle práca v škole, uspokojuje potreby detí a odpútava ich myšlienkové pochody od choroby. Základná škola pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje žiakom chorým a zdravotne oslabeným kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav, umožňuje bezproblémovú adaptáciu na pôvodný výchovno-vzdelávací proces, prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovaniu prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti. Moderná medicína vidí v špeciálnom pedagógovi špecialistu, ktorý je pripravený hľadať spôsoby na odreagovanie dieťaťa od ťažkého emocionálneho stavu vznikajúceho pri ochorení, hľadať spôsoby na uspokojovanie psychických osobitostí dieťaťa.“

Okrem výučby sa deti môžu tešiť aj na zvieracích miláčikov králikov, ktorí nielenže spríjemnia pobyt v triede, ale ako je známe, tieto zvieratká majú aj terapeutické účinky. Deti a zvieratká budú pod dohľadom skúseného špeciálneho pedagóga, autora projektu animoterapie v Spojenej škole v Piešťanoch, pána Petra Lendvaya.

Projekt sa podarilo úspešne zrealizovať aj vďaka sponzorskej pomoci Nadácie Volkswagen, spoločnosti Siemens, IT Bubble a Nadácie ADELI. Všetkým sponzorom patrí naša úprimná vďaka.

 

Veríme, že tento projekt prinesie našim detským pacientom a ich rodinám radosť, spríjemní pobyt počas rehabilitačnej liečby v ADELI a deti sa do svojich domovských škôl vrátia s niečím novým, čo sa im u nás podarilo naučiť.

IMG_0406  IMG_0414 IMG_0418      IMG_0454   IMG_0466  IMG_0478   IMG_0486   IMG_0495   IMG_0502 IMG_0521     IMG_0545 IMG_0551  IMG_0559 IMG_0567

ZDIELAŤ: