Ťažké úrazy sprevádzajú devastačné poranenia hlavy a miechy. Závažnosť zranení týchto orgánov nie je často zlučiteľná so životom. Od miery poškodenia závisí aj prognóza pacienta. Ak je činnosť mozgu a miechy čo i len niekoľko desiatok minút bez kyslíka, prichádza k odumieraniu nervových buniek a to má priamy dopad na neskoršiu schopnosť mozgu riadiť centrálnu nervovú sústavu a cez ňu i motorické funkcie svalov – končatín a aj svalov ústnej a tvárovej oblasti. Ako vieme, mozgové bunky sa nemajú schopnosť regenerovať. Vďaka poznaniu neuroplasticity mozgu však vieme, že cvičením a podnetmi, podporujúcimi činnosť nervovej sústavy si vie mozog vytvoriť nové neurónové spojenia. Pacient, s ktorým sme nakrútili krátke video, bol vojakom z povolania, aktívnym športovcom a potápačom. Ťažký úraz utrpel pri nezavinenej dopravnej nehode pred desiatimi rokmi. Jeho odolnosť, telesná pripravenosť a vôľa sú teraz dôležité pri zlepšovaní jeho stavu do takej miery, ako je to len možné.

Intenzívne cvičenia v ADELI absolvuje v 3 týždňových pobytoch raz do roka Posilňuje telesnú stránku počas fyzioterapie v dynamickej ortéze (ADELI oblek), ma klinickej logopédií rozširuje možnosti bezproblémového prehĺtania stravy, pokojnejšieho dýchania a sústredenia sa na reč. Rehabilitačnú intervenciu podporujú terapie v hyperbarickej komore. Spolu tak Fritz absolvuje v ADELI Medical Center okolo 35 terapeutických jednotiek týždenne. Rehabilitácie v tejto intenzite sú pre imobilného človeka nutnosťou, aby jeho svalová sústava neupadala a centrálny nervový system nedegeneroval. Rehabilitácie nielen navracajú veľmi pomaly a postupne schopnosti pohybu, ale kompenzujú tiež spontánny pohyb, ktorý “trénuje” zdravého človeka v dennodennom režime.

ZDIELAŤ: