Bolo by omylom myslieť si, že vývin všetkých bábätiek je bez rozdielu spontánny a automatický. Opak je pravdou: Každé desiate dieťatko sa narodí príliš skoro, príliš neskoro alebo prekonalo komplikovaný pôrod. Takmer s istotou bude potrebovať podporu vývinu z vonkajšieho prostredia, od rodičov, v spolupráci s odbornými terapeutmi. Takže platí OHÝBAJ MA MAMKO, pokiaľ som ja Janko. Keď ja budem Jano, neohneš ma, mamo!

Nadácia ADELI realizuje projekt “KĽÚČ K ZDRAVŠEJ BUDÚCNOSTI” s cieľom scitlivieť celú spoločnosť na varovné signály oneskoreného vývinu detí. Vážnym signálom je, ak sa bábätko nevyvíja primerane veku, na čo slúžia tabuľky fyziologického vývinu detí. Apelujeme na verejnosť, že omeškaný vývin treba riešiť v momente, ako ho zbadáte a interveniu neodkladať – presne v zmysle slovenského príslovia – neskôr sa zlepšenie stavu výrazne skomplikuje.

Príjemnou výmenou skúseností bolo podujatie Nadácie ADELI, kde rodičia mohli konzultovať vývin detí od 0 do 3 rokov priamo s terapeutkami ADELI BabyMed a Dr. Kristínou Saienko Šugárovou, medicínskou riaditeľkou ADELI. So srdcom na dlani, ale predsa dvihli varovný prst: Narušený vývin motorických a kognitívnych schopností sa prehliada. Nemali by sme si preto rodičovské povinnosti zjednodušovať. Od podpory vývinu v najrannejšom veku závisí rovnomerný vývin motorických a rozumových schopností a povedzme si otvorene – perspektíva dieťaťa.

Predčasne narodený Tomáš z Michaloviec

Tomáško sa predčasne narodil v apríli 2021, v 35. týždni po rizikovom tehotenstve. Po pôrode mal problémy s dýchaním a bol v inkubátore. Neskôr mu zistili centrálnu tonusovú a koordinačnú poruchu a rozšírené mozgové komory. Dôslední lekári sa snažia nájsť dôvod a pôvod týchto javov. U Tomáška je jemne obmedzená funkčnosť tej časti mozgu, ktorá kontroluje pohyb, koordináciu a stabilitu, lieči sa na epilepsiu a takisto poruchu tvorby protilátok. Tomáško mal šťastie na mamu, ktorej vzdelanie v pedagogickej oblasti našepkalo, že Tomáško budé potrebovať skorú terapeutickú intervenciu. Zatiaľ čo sa po medicínskej linke na dolaďuje diagnostika, Tomášov vývin podporujú terapie na motorický a kognitívny rozvoj. Do ADELI prišli, lebo sa rozhodli pre dennú, intenzívnu rehabilitáciu , ktorej účinkom sa “dobieha” čas, ktorý predčasniatko Tomáš stráca v porovnaní s rovesníkmi. Výsledok je ohromujúci. Tomáš má pol druha roka a jeho hrubá i jemná motorika sú vďaka aj dennému cvičeniu doma takmer na nerozoznanie od rovesníkov. Jeho ďalší správny vývin je samozrejme otázkou trpezlivosti a vytrvalosti počas ďalších rokov a mesiacov. Len tak sa však dá predísť zvýrazneniu nápadných prejavov jeho  diagnóz do budúcnosti.

Prenášané bábo Tomáš z Popradu

Tomáš sa narodil po termíne a komplikácie spôsobili, že bol dlho bez prísunu kyslíka a musel byť oživovaný. Dlhé mesiace – až 8 – zotrval v nemocnici. Mal však šťastie na angažovanú maminu, ktorá s ním začala cvičiť Vojtovu metódu, keď mal 2 týždne! Avšak pre nonstop pobyty v nemocnici, zamerané na zabezpečenie základných životných funkcií, nemohlo byť dlho o rehabilitácii ani reči. Do ADELI sa dostali, keď mal Tomáško 8 mesiacov…

Odvtedy sa s Tomáškom denne cvičí aj podľa Bobath metódy, ako doma, tak aj s pomocou fyzioterapeutov. Tomáško často podstupuje orofaciálnu stimuláciu, masáže, kyslíkovú terapiu, liečbu biolampou atď. Aj keď domáce cvičenie je nutné, nedajú sa – ako hovorí mamina – docieliť také výsledky ako pri intenzívnom cvičení s profesionálmi v rehabilitačných centrách ako je Adeli Medical Center. Tomáško mal najprv diagnostikovanú centrálnu koordinačnú a tonusovú poruchu a Westov syndróm, najťažší druh epilepsie. Ruky a nohy má spastické, v kŕči a bruško a krk slabučké. Pomalý rast hlavičky, slabí sací a prehĺtací reflex spôsobujú, že musí byť kŕmený nazogastrickou sondou, čiže cievkou vedenou z nošteka priamo do žalúdka.

Progres je viditeľný, aj keď po malinkých krôčikoch. Za posledných 18 mesiacov bol Tomáško v ADELI na štyroch, v novembri 2022 absolvuje už piaty pobyt. Zosilnel, zrelaxoval a bezprostredne po pobyte, podľa slov mamičky, jeho vývin poskočí vopred. Lepšie sa udrží vo vzpriamenej polohe, sám sa už dokáže otočiť, spastika končatín je uvoľnená. Čo je potešiteľné: po pobytoch v ADELI sa chlapček tak uvoľní, že aj epilepsia sa ohlasuje zriedkavejšie. BOhužiaľ, že po určitom čase akoby efekt uvoľnenia  mizne a epileptické záchvaty sa začnú opakovať častejšie. Vplyvom záchvatov epilepsie opäť prevažuje stagnácia vývinu a zvyšuje sa urgentnosť terapeutickej intervencie.

Prečo dávame “KĽÚČ K ZDRAVŠEJ BUDÚCNOSTI”?

Dr. Kristína Saienko Šugárová je medicínskou riaditeľkou ADELI. Skúsená neurologička pre dospelých vie tiež potvrdiť, aké dôležité je podchytiť vývoj mozgu v najrannejšom veku. “Čas, v prípade detí s oneskoreným vývinom, hrá kľúčovú rolu. Fyzioterapeutky sa ročne v ADELI stretnú s vyše 200 deťmi a venujú im 2 týždne dennej intenzívnej terapie. Táto skúsenosť je neoceniteľná, lebo sa tak koncentruje aj vzácny know how, ako pomôcť s prejavmi zameškávajúceho vývinu u detí s rôznymi diagnózami ako aj u detí bez stanovenej diagnózy. Včasnosť nástupu na dennú terapiu rozhoduje o budúcom osude malého človiečika a jeho zaradení do života.” – uzatvára Dr. Šugárová Saienko.

Informovaní a zodpovední rodičia dokážu včas zachytiť vývinové odchýlky svojho potomka, rozpoznať ich závažnosť a včas vyhľadať odborníkov. Riaditeľka Nadácie ADELI Ing. Zuzana Cyprichová predstavuje inciatívu, ktorá zlepšuje vyhliadky na samostatný život: “Dieťa si predsa nevie pomôcť samo, preto je dôležitá všímavosť okolia. Projekt “Kľúč k zdravšej budúcnosti” je systematická cesta riešenia problému detí s oneskoreným vývinom. Začína včasnou diagnostikou, zaradením dieťaťa do rehabilitačného programu, zabezpečením jeho financovania, až po spoluprácu s rodičmi a detským neurológom na hodnotení cieľov podporného programu.”

Terapeutka Oddelia BabyMed Dr. Nataša Haringová apeluje na rodičov: ”Obozretnosť je na mieste, ak dieťa prišlo na svet predčasne, ak bol priebeh pôrodu neštandardný, ak existuje podozrenie na genetický syndróm alebo ak vývin dieťa výrazne zameškáva bez známej príčiny. Zodpovední rodičia by mali mať základné informácie o fyziologických zákonitostiach vývinu dieťaťa. Od podpory vývinu dieťaťa v najrannejšom veku závisí rozvoj schopností mladého človeka neskôr v živote.”

ADELI BABY ZÓNA V bratislavskom OC EUROVEA

S cieľom upozorniť na možný nesprávny vývin bábätiek sa tím ADELI rozložil vyslovene na podlahe obchodného centra uprostred prúdiacich rodiniek na nákupoch. „Nechceli sme narušiť pokojnú sobotu, ale zároveň sme sa v istom zmysle postavili do cesty, aby sme upozornili na časovú nutnosť sledovať vývin bábätka“ – hovorí jedna z oganizátoriek z Nadácie ADELI. „Užili sme si deň plný rozhovorov s rodičmi, ich obavami, nádejami, odhodlaním venovať deťom pozornosť.“ Príkladní boli údajne niekoľkí oteckovia, ktorí z osobnej športovej skúsenosti akoby ešte lepšie chápali vývin správnych pohybových stereotypov  u ich ratolestí. „Manželka sa bude tešiť, že som okrem nákupu v sobotu zvládol aj nechať vyhodnotiť vývoj našej najmladšej dcérky odborníkmi“ – pochvaľoval si deťmi a nákupmi „obložený“ otecko.  Mamička 10 mesačného Tea zverejnila na sociálnej sieti status, ktorý „trafil do čierneho“: Často sa prehliadajú nedostatky v motorickom a kognitívnom vývoji bábätiek, ktoré sa ťažko liečia neskôr. Niekedy sú to rodičia, ktorí si nechcú pripustiť, že ich bábätko potrebuje špeciálne terapeutické opatrenia. Páči sa mi, že tím ADELI zapojil deti do diagnostiky hravou formou. Ďakujem zo srdca za túto ponuku a za skvelú prácu, ktorú robíte. Bábätká vás potrebujú.“  

Kontaktný formulár/ prihlásiť sa na rehabilitáciu môžete tu: https://sk.adelicenter.com/o-nas/kontakt

Charitatívny kalendár, ktorým podporíte pacientov si objednajte tu: https://www.nadaciaadeli.sk/chcem-pomoct/charitativny-kalendar/charitativny-kalendar-adeli-2023

Pomôcť priamo ADELI pacientom môžete tu: https://www.nadaciaadeli.sk/pribehy/pomoc-potrebuju

Podporiť činnosť Nadácie ADELI môžete tu: https://www.nadaciaadeli.sk/pribehy/pomahat-je-dar

ZDIELAŤ: