tetrapareza

Lekársky poradca ADELI, viedenský neurológ Dr. Heinrich Binder apeluje na rodičov, aby  pozorne sledovali  vývoj svojho predčasniatka.

Mozog v čase narodenia ešte nedokončil proces dozrievania a vyvíja sa aj po narodení. To si samozrejme vyžaduje optimálne podmienky v maternici ako aj po narodení. Čím skôr sa dieťa narodí pred očakávaným termínom, tým citlivejší je jeho mozog na nedostatok kyslíka, poruchy obehu, infekcie a stres. To má za následok dva z najzávažnejších problémov predčasného pôrodu: dýchavičnosť a nezrelý mozog.

Po 35. týždňoch váži mozog dieťaťa iba dve tretiny toho, čo by vážil po 40 týždňoch tehotenstva. Ak sa teda dieťa narodí aj o niekoľko týždňov skôr, dôležitý rast mozgu prebieha mimo maternice. Pretože v tomto čase dozrievanie pľúc takisto ešte nie uzavreté, existuje určité riziko nedostatku kyslíka. V tejto skorej fáze je potrebná starostlivosť kompetentných neonatológov a poradenstvo v zmysle starostlivosti podpory vývinu bábätka. Keďže sa ukázalo, že predčasne narodené deti majú vyššie riziko DMO (detská mozgová obrna), behaviorálnych a sociálno-emocionálnych problémov, či ťažkostí s učením,  je potrebný dieťaťu zabezpečiť prechod na podporný program. Podpora vývinu dieťaťa pozostáva z pravidelných kontrol a individuálnych terapeutických opatrení, zameraných na problémové oblasti. Rozhodujúcim časovým medzníkom je 3. mesiac života. Z dosiahnutia určitých motorických zručností v 3 mesiacoch života dieťatka je možné urobiť počiatočnú predpoveď budúceho vývoja.

Tetraparesis

ADELI Center ponúka tzv. Adeli BabyMed program pre deti od 6 mesiacov do 2 rokov. Je to viacrozmerný podporný program, ktorý podporuje fyzický, duševný a rečový rozvoj. Patrí medzi ne neurofyziologická pohybová terapia ako Bobath, Kabat a Vojta, relaxačná masáž, reflexná masáž, logopédia a v neposlednom rade rodičovský tréning. Keďže vývojové oneskorenie a detská mozgová obrna nekončia vo veku 2 rokov, ale v konečnom dôsledku predstavujú dlhodobú výzvu, ponúka ADELI ponúka následnú podporu a rehabilitáciu deťom vo veku od 2 rokov. Samozrejme, rehabilitačné opatrenia sú vždy prispôsobené nielen veku, ale aj sociálnym požiadavkám pri príprave na každodenné činnosti. To znamená, že sa pridávajú ďalšie formy terapie, ako je cvičenie v multifunkčnej jednotke, pracovná terapia, logopédia zameraná na rozvoj kognície, manuálna terapia, biofeedback, vodoliečba. Hyperbarická kyslíková terapia v hyperbarickej komore sa môže aplikovať tiež, na určité indikácie.

DMO tetrapegia

Detská mozgová obrna je hlboko zasahujúcou vývojovou diagnózou. Lekári na celom svete sa už roky snažia týmto deťom pomôcť. Aký typ rehabilitačnej liečby sa v posledných rokoch uprednostňuje?

– Termín detská mozgová obrna je kolektívny termín pre skupinu pohybových porúch v dôsledku poškodenia mozgu. To môže súvisieť s predčasným pôrodom, infekciou alebo eklampsiou počas tehotenstva, v dôsledku pôrodných komplikácií alebo v popôrodnom období ťažkosťami  spôsobenými infekciami, meningitídou alebo zápalom mozgu, traumou, nedostatkom kyslíka v dôsledku respiračného zlyhania, dokonca aj mŕtvice. V motorickej funkcii existujú 4 typy abnormalít, ktoré nemusia byť nevyhnutne úplne vyvinuté: Spastická hemiplégia (hemiparéza), spastická diplégia, spastická tetraplégia (kvadriplégia, tetraparéza) a atetoidný /extrapyramídový obraz. Súčasne sa môžu vyskytnúť poruchy prehĺtania a reči (v atetoidnom obraze), kognitívne poruchy a epileptické záchvaty (pri tetraplégii/ kvadriplégii) alebo “iba” poruchy učenia (pri diplégii). Okrem všeobecnej podpory rozvoja je rehabilitačná liečba založená na špecifickom deficite. V prípade spasticity ide o prevenciu  a zníženie svalového tonusu, ktorý sa zvyčajne vyvíja v prvých 4 až 6 rokoch, a prevenciu následkov, ako sú kontraktúry a bolesť na jednej strane a úpadok svalovej hmoty na strane druhej. S tým priamo súvisí snaha zabrániť zlému držaniu tela, nesprávnym pohybovým vzorcom a vyvinúť pohybový vzorec, ktorý je čo najnormálnejší, napr. pre chôdzu.

predcasne narodene deti

Aké sú vaše osobné skúsenosti? Čo najviac pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou?

– Pre každé vývojové oneskorenie a vývojové postihnutie existujú špeciálne terapie a ponuky podpory, o ktorých existuje aj medzinárodný konsenzus. Čo je však nevyhnutné, sú dve zásady, ktoré sa vzťahujú na každú rehabilitáciu: dôvera a tímová práca zahŕňajúca pacienta a rodinu. To platí najmä pre deti s detskou mozgovou obrnou. Deti musia dôverovať tímu, každému jednotlivému členovi tímu. Musíte cítiť empatiu a odhodlanie, pretože to sú základné faktory pri motivácii často namáhavej terapie. A musia byť vypočutí aj v súvislosti s ich obavami, ich tvrdeniami. To samozrejme platí aj pre jej rodinu. Iba ak všetci, dieťa, rodičia a tím tvoria terapeutickú jednotku, ste úspešní.

tetrapareza

Koľko rehabilitácie by malo dieťa s detskou mozgovou obrnou každoročne podstúpiť, aby liečba slúžila svojmu účelu a priniesla výsledky?

– Deti s detskou mozgovou obrnou vyžadujú trvalú terapiu. Ako účinní sa ukázala kombinácia opakovaných modulov intenzívnej terapie trvajúcej niekoľko týždňov s intervalovou udržiavacou alebo cvičebnou fázou so zníženým terapeutickým objemom. Tento preukázateľne účinný terapeutický režim sa v ADELI centre dodržiava už roky. Rozhodujúci pre úspech intenzívnej terapie je presný prieskum príslušného aktuálneho stavu. Terapeutický program sa potom zameriava na ich výsledky. Trvanie takéhoto modulu sa líši aj v medzinárodnom meradle a v prípade ADELI centra je medzi dvoma a štyrmi týždňami s frekvenciou terapie 4 až 5 hodín denne počas šiestich pracovných dní. Každému dieťaťu alebo pacientovi je pridelený tím terapeutov, ktorí zostávajú nielen počas trvania jednotlivých modulov, ale aj – pokiaľ je to možné – pre nasledujúce moduly. Na konci každého modulu sa zaznamená aktuálny stav a porovná sa s výsledkom záznamu. Potom sa poskytne odporúčanie na čas ďalšieho modulu a dovtedy sa diskutuje o domácom programe, v prípade detí s rodičmi, v prípade dospelých s nimi a príbuznými.

Je cvičenie doma tiež dôležité a do akej miery? Vidíte lepšie výsledky u detí, s ktorými rodičia cvičia doma?

– Medzi jednotlivými terapeutickými modulmi je udržiavacia terapia nevyhnutná,  aby  ste nemuseli začínať od nuly s ďalším modulom. Typ terapie, ako aj frekvencia sa diskutuje s rodičmi pri skončení modulu terapií. Ak je to zmysluplné, odporúčame ambulantné terapie v blízkosti domova.

hypoxia pri narodeni

Chcete sa dozvedieť viac? Máte na nás otázku?

Vyplňte náš kontaktný formulár: https://sk.adelicenter.com/o-nas/kontakt/

ZDIELAŤ: