Drahí priatelia ADELI!

Rok 2022. Aký až nečakane náročný rok to bol! Jedna kríza sa prekrývala s ďalšou a ďalšou. Akoby svet zadržal dych a v dlhodobej perspektíve sa nám môže zdať, že v mnohom ide vývoj dokonca dozadu. Samozrejme, aj u nás v ADELI by sme mohli písať knihy o tom, ako Covid, vojna na Ukrajine a tiež explózia cien energií ovplyvnili boj so zdravotnými výzvami našich pacientov.

My  v ADELI však máme tú česť, dokonca privilégium, pozerať sa na udalosti roka, ktorý sa blíži ku koncu, inak. Pýtame sa denne, čo môžeme pre našich pacientov urobiť tu a teraz. Zameriavame sa len na to najpodstatnejšie a dennodenne venujeme sústredenú pozornosť na individuálne potreby tej ktorej pacientky či pacienta. Náš pohľad je upretý vpred. Túžime denne po zmene, po vývoji, pokroku. Inšpiruje nás Vaša túžba dostať svoj stav, telesnú schránku úplne pod kontrolu. A dúfajme, že aj nám sa podarilo inšpirovať Vás. Len s Vami a Vašou dôverou môžeme naďalej poskytovať takú rehabilitačnú starostlivosť, akú najlepšie dokážeme. Cieľ je stále pred nami: zozbierať každé ráno odvahu, nájsť tú silu a urobiť krok vpred.

Pri pohľade na rok 2022 sme spoločne v sťažených podmienkach dosiahli toľko neuveriteľných, pozitívnych vecí: napriek prúdom negatívnych emócií v spoločnosti i napriek racionálnym obavám z budúcnosti sme nachádzali svetlo na konci tunela, nádej a pokrok. Vzájomnou spoluprácou sme dokázali napredovať. Spoločné pokroky sa nám daria vďaka tomu, že človek je v ADELI na tej najvyššej priečke. Ľudskosť je neotrasiteľnosť súčasť našej práce a považujeme ju popri odbornosti za najvyššiu hodnotu služby, ktorú Vám v ADELI poskytujeme.

Preto Vám veľmi pekne ďakujeme za Vašu lojalitu, dôveru a odhodlanie vložiť zlepšovanie Vášho zdravotného stavu do našich rúk a tešíme sa, že aj v roku 2023 budeme smieť stáť po Vašom boku.

S úctou,

Cem Kilinc a Váš ADELI tím

ZDIELAŤ: