ULZIBAT METÓDA alebo MYOFASCIOTÓMIA

Minimálne invazívna, krátka a nebolestivá: taká je operačná metóda Ulzibat. Spočíva z niekoľkých vpichov jemným polmesiačikovým skalpelom na vopred určené miesta spastického svalstva. Operačný zákrok Ulzibat je alternatívou staršieho typu operácie, keď sa deťom narezávali šľachy a nohy dávali na niekoľko týždňov do sadry.  

Pre koho je operácia určená?  Detská mozgová obrna, poškodenie mozgu úrazom a stavy po mŕtvici sú charakteristické silnou stiahnutosťou, stuhnutosťou až kŕčovitosťou určitých svalov tela. Dlhodobý stav ústi do nepohyblivosti tela, nesamostatnosti pacienta v činnostiach dennej obsluhy, dokonca sa objavia poruchy prijímania potravy a samozrejme deformácie končatín, držania tela a s tým súvisiace ďalšie komplikácie. Rehabilitácie využívajú neuroplasticitu mozgu a schopnosť mozgu  podnietiť svoje funkčné časti prebrať úlohy za nefunkčné časti. Dlhodobo stuhnuté svaly však kladú odpor a preto je aktuálna otázka, ako uvoľniť svaly mechanicky a priblížiť sa tak cieľu: rozpohybovať svaly.

Selektívna a uzavretá myofasciotómia (Ulzibat metóda vyvinutá v Rusku)  je minimálne invazívny zásah, ktorý umožňuje zbaviť svaly jemným narezaním iba skrátených vlákien. Tým sa dosahuje celý rad funkčných výsledkov.

Z hlavnej stránky kliniky Dr. Nazarova z Barcelony sme pre Vás preložili hlavné informácie:

1. Počas predoperačnej návštevy sa určia intervenčné zóny, aj keď ich možno počas predoperačnej návštevy zmeniť.

2. Operácie sa vykonávajú v rámci všeobecnej inhalačnej anestézie bez intubácie a trvajú približne 30 minút.

3. Nevyžaduje sa žiadna následná sadra alebo podobná imobilizácia.

4. Ide o veľkú ambulantnú operáciu, ale vzhľadom na to, že väčšina pacientov sú cudzinci, optimálny čas hospitalizácie je 24 hodín. Po tomto období sa obväzy odstránia a pacient je prepustený do domáceho ošetrenia alebo do hotela.

5. Pooperačná bolesť nie je závažná. Lieky proti bolesti (ibuprofén alebo acetaminofén) sa odporúčajú počas prvých 4 dní.

6. Niekedy sa môžu vyskytnúť modriny v niektorých operovaných oblastiach. V tomto prípade by ste mali počas prvých 4 dní aplikovať chlad (so studeným  vreckom).

7. Prostredníctvom tejto neinvazívnej operácie je možné úspešne liečiť až približne 22 zón v rôznych oblastiach tela (viacstupňový chirurgický zákrok) v jednej fáze. Ak je viac stiahnutí, je možné pracovať v 2 alebo viacerých fázach s minimálnym intervalom 8-10 mesiacov medzi intervenciami.

8. Existuje 25%-ná šanca, že v priebehu rokov dôjde k novým myofasciálnym stiahnutiam v dôsledku rastu a zvýšených pohybov. Väčšina pacientov sa však nevráti do stavu pred operáciou.

9. Frekvencia operácií závisí od individuálnych špecifík každého pacienta, priebehu ochorenia a úsudku lekára.

KONTRAINDIKÁCIE zákroku

 • Akútne infekčné ochorenie.
 • Závažné somatické ochorenie vo fáze dekompenzácie.
 • Veľmi citlivé celkové zdravie (vážne problémy s dýchaním, extrémny epileptický stav…)
 • Vážne problémy so zrážaním krvi.
 • Alergia na všetky prípravky na anestéziu.

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY ZáKROKU

 • Maximálne zníženie tuhosti
 • Blížiaca sa normálnosť rozšíriteľnosti vláknitého tkaniva (fascia, sval, šľachové tkanivo alebo iné tkanivo).
 • Zlepšenie zásobovania krvou a metabolizmu tkanív v postihnutých oblastiach.
 • Znížený proces degeneratívnej dystrofie a obnovenie vitality vláknitého tkaniva.
 • Znížená spasticita.
 • Zvýšená svalová hmota a sila.
 • Zlepšená kontrola svalov.
 • Eliminácia alebo zníženie bolesti svalov (ak je), rozbitie začarovaného kruhu: “bolesť-spasticity-retrakcia-bolesť “
 • Možnosť zníženia alebo zrušenia používania botulotoxínu a liekov na myorelageant (baclofen, lioresal). Vždy pod lekárskym dohľadom!
 • Vývoj nových zlúčenín v centrálnom nervovom systéme (najmä na propioceptívnej úrovni) prostredníctvom zlepšení s vplyvom “zdola nahor”.

 

FUNKČNÉ VÝSLEDKY

Vzhľadom na to, že väčšina pacientov utrpela poškodenie mozgu (ktoré sa mohlo vyskytnúť počas vnútromaternicového obdobia, počas pôrodu, po pôrode alebo počas života), zdravá povaha tela pacienta môže ťažiť z uvoľnenia myofasciálnych stiahnutí tým, že sa prejavia funkčné výsledky:

 • Zvýšenie a zlepšenie pohybov (aktívnych a/alebo pasívnych) v postihnutých segmentoch motorického systému.
 • Zlepšenie motorických zručností/pohyblivosti rúk, rúk, nôh a iných oblastí.
 • Stabilizácia alebo korekcia patologických polôh a postojov.
 • Zlepšená rovnováha, sedenie a vertikálna, ako aj možnosť zlepšenia typu posunu alebo chôdze.
 • Maximálna aproximácia normálnosti biomechanických parametrov (symetria, vyrovnanie atď.) pacientov.
 • U detí: uvoľnenie rastu a tvorby tela vo všeobecnosti.
 • Zlepšenie žuvania, prehĺtania, výslovnosti, reči, dýchania…
 • Prevencia alebo stabilizácia ortopedických problémov, ako sú subluxácie, kontraktúry kĺbov, deformácie kostí, rekurumu a dysmetria, ak nie sú závažné (zároveň vyžadujú ortopedickú pozornosť).
 • Zlepšená teplota v končatinách
 • Zápcha sa znižuje alebo eliminuje.
 • Znížené alebo eliminované bolesti hlavy a zlepšenie duševno-emocionálnej rovnováhy a osobnej pohody.
 • Zlepšenie podmienok pre všeobecný vývoj prostredníctvom možnosti neuroplasticity pacientov a uľahčenie prístupu k fyziologickým vzorom.
 • Zjednodušenie starostlivosti o pacienta

Pooperačné zotavenie je jednoduché a vyžaduje si dodržiavanie odporúčaní predpísaných lekárom. Dolné končatiny, pretože majú značnú záťaž, potrebujú krátku dobu zotavenia a prispôsobenie sa novým postojom. Pacienti potrebujú 2 týždne na to, aby sa opäť postavili na nohy, a tí, ktorí sa sami pohybovali 3 týždne rekonvalescencie, kým začnú badať zmeny.

Výsledky sa dostavia v závislosti od miest zákroku a dľa konkrétnych charakteristík pacienta. V niektorých svaloch môžu byť pozorované nasledujúci deň, zatiaľ čo u iných môžu výsledky badať po týždňoch až mesiacoch.

Vzhľadom na mnohorakosť problematiky pacientov, v niektorých prípadoch nadmernej spasticity alebo akýkoľvek iných meniacich sa faktor (dysfónia, nedbanlivosť niektorých kĺbov atď.), nie je možné vychutnať si naplno pozitívne výsledky liečby. V takom prípade môžu pacienti požadovať pozornosť iných odborníkov.

Od jedného mesiaca po operácii sa pacientom odporúča vrátiť sa k svojim terapeutom, rehabilitačným lekárom alebo iným špecialistom, aby bol ich zmenený stav zohľadnený. Vyhodnotenie prijatých zmien a prehodnotenie fyzioterapeutických taktik je nevyhnutné pre liečbu aktuálnych prítomných problémov a maximalizáciu rehabilitácie každého pacienta.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča začať mobilizáciu kĺbov v priebehu 3 týždňov a začať postupne posilňovať svaly mesiac po zákroku.

Intenzita a typ pohybu závisí od charakteristík každého pacienta a odborného kritéria fyzioterapeuta, ktorý sa o neho stará, vždy pri hľadaní maximálneho rozvoja samostatnosti.

Všetko, čo sa uvádza v tomto informačnom texte, je všeobecné a orientačné. Každý pacient potrebuje individuálnu starostlivosť od špecializovaného lekára.. Nie je možné praktizovať akúkoľvek, ani túto techniku, aby sa zabránilo rizikám pre zdravie pacienta. Informujte sa preto, prosím, s maximálnou zodpovednosťou o vhodnosti zákrokov pre konkrétneho pacienta.

 • Preložené z nemčiny.

ZDIELAŤ: