Nevšedný projekt, ktorého výsledkom je krása a pocit prijatia! Jedinečný projekt Nadácie ADELI „Unikátne obrazy“, v ktorom sa umenie vložilo do služieb zdravia úspešne pokračuje druhým ročníkom. Špičkoví maliari, reprezentujúci Slovensko po celom svete domaľovali obrazy pacientov s ťažkým vývojovým ochorením, po úrazoch či poškodeniach centrálnej nervovej sústavy. Talenty rozkvitli tam, kde by ich málokto čakal a hľadal. Do 30. januára sa obrazy dražia na stránkach www.unikatneobrazy.sk

Katarína VAVROVÁ (1964) je vzácnou reprezentantkou imaginatívno-poetickej línie súčasného slovenského vizuálneho umenia. Štúdium knižnej ilustrácie pod vedením prof. Brunovského a prof. Ondreičku absolvovala v roku 1990 a je autorkou stoviek ilustrácií, exlibrisov, kresieb a malieb nezameniteľného rukopisu. Jej figurálna tvorba, stavajúca do centra city ženy, jej nehu, vášeň i plynutie času reprezentovala a zbierala ocenenia na stovkách súťaží i výstavách po celom svete.

Fero LIPTÁK (1962) absolvoval štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore scénografia u prof. Vychodila. Ako scénograf realizoval vyše 90 divadelných hier v stredoeurópskom priestore, ako aj dlhometrážne a televízne filmy. Filmu sa venuje aj ako architekt a výtvarník. Vo voľnej tvorbe u neho dominujú výtvarné návrhy interiérov aj exteriérov, charakteristický rukopis nesú jeho ilustrácie ako aj maľby. Jeho výtvarný prejav je typický vnútorným humorom, až živočíšnou úprimnosťou a láskou k nevšedným príbehom s postavičkami na pokraji komiky a tragiky.

Pavel HERMAN je majstrom emócii na plátne. Maliar, grafik a pedagóg, absolvoval odbor maľba – grafika u akad. maliara Ľuboša Bartoša. Tematicky sa jeho tvorba široká a týka sa nielen mestských a prírodných scenérii, ale rovnako lákavou témou je preňho žena – ženská postava. Vo svojich dielach hlboko preniká do citového sveta, sveta hlbokých ľudských prežitkov. Vo svojich obrazoch zachytáva smútok, samotu, túžbu i očakávanie.

ZDIELAŤ: