POHNI SRDCOM PRE MÁRIU

Dospelí ľudia, trpiaci následkami detskej mozgovej obrny sa len veľmi ťažko dostávajú na intenzívne rehabilitácie a sú skôr rezignovaní, zmierení  s osudom. Pritom každý človek túži po možnosti zlepšiť svoj zdravotný stav. Mária celý život rehabilitovala, avšak dnes, keď žije v domove sociálnych služieb, už nie sú možnosti pre ľudí s fyzickým znevýhodnením takmer žiadne. Mária je príkladom človeka, ktorý má okolo seba priateľov a preto sa drží, napriek následkom DMO skvele. Ak po fyzickej ak po duševnej stránke. Je to naša historicky najstaršia návštevníčka, vďaka projektu POHNI SRDCOM nás navštívila v krásnom veku 76 rokov…

ZDIELAŤ: