zaostávajúci psychomotorický vývin

Dá sa odmerať zaostávajúci psychomotorický vývin (PMV)? U mnohých bábätiek nepoznáme príčinu ich „inakosti“. Zo začiatku len vnímame akési signály, nápadné prejavy, iné, ako u väčšiny bábätiek. Aj v termíne narodené deti sa môžu vypínať, byť stuhnuté a nepokojné alebo byť naopak apatické, „lenivé“ a spavé. Najčastejšie takéto výrazne nápadné prejavy súvisia s hypertóniou alebo hypotóniou svalov dieťaťa. Je to signál, ktorý treba brať vážne. Psychomotorický vývin dieťaťa totiž môže stagnovať, ak sa centrálna nervová sústava dobre nezapája do „učenia sa“. Deti so zmeneným svalovým napätím potrebujú získať kontrolu nad svojimi končatinami. Zaostávanie psychomotorického vývinu je až ďalším príznakom toho, že sa mozog dieťaťa nevyvíja alebo nezreje správne.  Preto je nevyhnutné bábätka pozorovať a podnecovať samovoľné zapájanie ich končatín, prepojenie so zmyslami a komunikáciu s okolím, samozrejme ešte predtým, ako začne bábo zaostávať.  (Bábätká potrebujú tisíce ráz odskúšať reakciu prostredia, podložky, podlahy, vody, na ich telíčko.) Zaostávanie PMV je však aj raným signálom vrodenej odchýlky a to je dôvod navyše začať s dieťaťom neodkladne cvičiť.

Voda je ideálnym prostredím pre deti s problémom mobility. Voda nadľahčuje i vyvíja odpor voči telu. Vo vode sa deti vedia vzpriamiť (vertikalizovať) a trochu prekabátiť gravitáciu. Snažia sa udržať hlavičku a získať nad ňou kontrolu. Vo vode sa deti uvoľnia a v bezpečných rukách terapeutov si trúfnu skúšať všetko, čo sa im páči. Voda deti nadľahčuje a v mnohom pohyb uľahčuje, na druhej strane kladie odpor, čím vyzýva dieťa k vyvinutiu väčšej sily ako na „súši“. Hladivá voda s teplotou 33 ° C je ideálnym prostredím pre príjemnú terapiu, v ktorej dieťa relaxuje a vie rýchlejšie prijať podnety, ktoré ho rozvíjajú.

V ADELI predstavujeme AQUA Gym alebo Hydrokinezioterapiu. Je novým prvkom v rehabilitačnom programe BabyMedu.

ZDIELAŤ: