Adelaida Fabianova

Vyšla odborná publikácia našej logopedičky – Orofaciálna a bazálna stimulácia

PaedDr. Adelaida Fábianová – je odborným garantom klinickej logopédie a autorkou novej publikácie Orofaciálna a bazálna stimulácia. Vďaka dlhoročnej praxi v ADELI Medical Centre získala veľa odborných poznatkov, ktoré zhrnula do jej práce, zameranej na stimuláciu detí raného veku s problémami, ktoré poukazujú na ich odlišný psychomotorický vývin. Kniha obsahuje okrem teórie aj praktické a konkrétne odporúčania, poznatky z praxe a návrhy na vykonávanie terapie vo vzťahu k veku a pohlaviu, spôsobe a technike kŕmenia či výber alternatívnych stimulačných pomôcok. Knihu si môžete zakúpiť na http://www.tobias-ucebnice.cz alebo aj priamo v ADELI Medical Center na sekretariáte u pani Silvie Linckeovej.

ZDIELAŤ: