Vyučovanie v špeciálnej triede v ADELI Medical Centre

Milé deti a rodičia,

dovoľte nám informovať Vás o novootvorenej triede v ADELI Medical Centre. Pre Vás všetkých, ktorí nastupujete s deťmi na rehabilitačný pobyt, je táto špeciálna základná škola určená. Otvorili sme ju preto, aby naši detskí pacienti veľa nevymeškali zo školy a Vy ste preto nemuseli hľadať pobyty len počas školských prázdnin. Tu je pár informácií pre Vás k fungovaniu našej miniškoly:

• Trieda funguje v spolupráci so Spojenou školou v Piešťanoch, ktorá zabezpečuje vzdelávanie na úrovni špeciálnej školy, ale aj na úrovni bežnej základnej školy.
• V triede sa bude preto vyučovať v režime špeciálnej a zároveň aj bežnej základnej školy.
• Navštevovať ju teda môžu deti, ktoré navštevujú bežnú základnú školu, sú integrované v základnej škole alebo navštevujú špeciálnu školu.
• Vyučovanie bude začínať o 13.30 hod, každý deň budú štyri vyučovacie hodiny v trvaní 45 minút každá, končiť budeme o 17.00 hod.
• Vyučovanie v našej triede začína po jesenných prázdninách 2. novembra 2016
• Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo školu, poprosili by sme o potvrdenie z Vašej domovskej školy s nasledujúcimi informáciami:
– akú školu dieťa navštevuje (základnú alebo špeciálnu),
– ak navštevuje špeciálnu školu, v akom variante je dieťa zaradené,
– ak má individuálny študijný plán, v akých predmetoch je vyučované,
– ak je dieťa integrované, popis jeho študijného plánu,
– krátky sumár, aké učivo má dieťa prebraté vo svojej domovskej triede.

Na deti sa už všetci tešíme vrátane nových členov nášho tímu, učiteľov našej novej školy. Pre viac informácií kontaktujte Ing. Janu Sabovú na tel. 0915/776 378 alebo sabova@adelicenter.com.

ZDIELAŤ: